Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Fallgropar i utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal syftar till att utveckla verksamheten. Ibland kanske du hamnar i en annan typ av samtal och här kan du lära dig hur du undviker de vanligaste fallgroparna.

Intervju istället för samtal

Även om båda parter har ansvar för utvecklingssamtalet är det lätt att som chef hamna i intervjuarrollen.

För att underlätta ett mer ömsesidigt samtal kan du:

  • ge båda parter möjlighet att förbereda sig
  • ha en gemensam agenda med frågor att ta upp
  • inleda med att betona att det är ert gemensamma samtal och stämma av era förväntningar
  • hålla samtalet på en neutral plats
  • göra tydligt att dina medarbetare också kan ta initiativ till ett utvecklingssamtal.

Alltför sällan

Det är vanligt att utvecklingssamtalet äger rum en gång om året. Det årliga samtalet kan upplevas som onödigt dramatiskt just för att det sker så sällan. Låt istället behovet styra hur ofta ni har utvecklingssamtal.

I en verksamhet som förändras snabbt kan det finnas skäl att ha samtalen oftare. I vissa verksamheter kan det vara klokt att anpassa intervallen till verksamhetens rytm. En nyanställd medarbetare kan behöva tätare samtal än en erfaren medarbetare.

Ovana att tala om relationer

Ett utvecklande samtal förutsätter att du vågar tala också om saker som är lite obekväma. Att samtala om sakfrågor, fakta och utbildning är ofarligt. För att utvecklingssamtalet ska bli värdefullt krävs det att ni också kan ta upp frågor kring relationer, förväntningar och attityder.

Samarbete är ett ämne som bör tas upp i utvecklingssamtalet – samarbete i chefs- och medarbetarrelationen, samarbete mellan kollegor i gruppen eller med andra delar av verksamheten.

Bristande förberedelser

Utvecklingssamtalet kräver förberedelser. Om båda parter får möjlighet att förbereda sig så är chansen större att det blir ett bra samtal. Det är din uppgift som chef att visa att utvecklingssamtalet är viktigt. Det gör du bland annat genom att själv vara väl förberedd.

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2014-08-13

Jag vill veta mer om medlemskapet

Digital kurs: Leda genom samtal

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem