Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Förberedelser inför utvecklingssamtal

När det börjar bli dags för utvecklingssamtal bör du vara tydlig med att du förväntar dig att din medarbetare förbereder sig. Samtalet kan då bli en gemensam angelägenhet.

Bjud in i god tid och skicka eventuellt material som kommer att användas.

Frågorna här kan vara till hjälp när ni förbereder er.

Några saker som kan vara bra för dig som chef att fundera på före samtalet:

 • Gå igenom medarbetarens arbetsuppgifter och ansvarsområden. Skaffa dig en uppfattning om medarbetarens resultat under det gångna året.
 • Vilka utmaningar står ni inför i verksamheten?
 • Hur kommer dessa att påverka medarbetarens arbetsuppgifter?
 • Vad innebär verksamhetens mål för det kommande året för arbetsgruppen och medarbetaren?
 • Hur ser du på medarbetarens roll och möjligheter på längre sikt?
 • Vilka är medarbetarens utvecklingsbehov för att få stöd i arbetet med att nå framtida mål?
 • Hur är relationerna med omgivningen, med kollegor och med dig som chef?

Några saker du kan be din medarbetare fundera på före samtalet:

 • Vilka är mina huvudsakliga arbetsuppgifter, vad är positivt respektive negativt med mina nuvarande arbetsuppgifter, vad är jag själv oklar över?
 • Vilka förändringar vill jag uppnå när det gäller arbetsuppgifter eller arbetsmetoder?
 • Hur väl svarar mina kunskaper eller erfarenheter mot de krav som ställs?
 • Har jag kompetens som inte används?
 • Hur vill jag utvecklas på lite längre sikt?
 • Hur fungerar mitt samarbete med andra?
 • Vilken återkoppling vill jag ge till min chef?
Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2012-06-21

Jag vill veta mer om medlemskapet

Digital kurs: Leda genom samtal

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem