Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Innehåll i utvecklingssamtal

Det yttersta syftet med utvecklingssamtalet är att utveckla verksamheten. Fokus ligger framåt i tiden och samtalet handlar om vad som behöver göras för att uppnå verksamhetens behov.

Arbetsmiljö

En naturlig början är därför att diskutera arbetssituationen och arbetsmiljön. Hur fungerar det, vad känns roligt och stimulerande? Detta är ett bra tillfälle att stämma av arbetsbelastning och trivsel. Samtala kring arbetsuppgifterna och hur medarbetaren ser på sina förutsättningar i jobbet. Finns de materialla resurserna?

Att det finns en balans mellan svårigheten i uppgifterna och den egna kompetensen är viktigt för att må bra. Samtala också kring ansvar, befogenheter och information. Finns förutsättningarna för medarbetaren att självständigt lösa sina uppgifter?

Utvecklingsmöjligheter

Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni? Hur kommer verksamheten att förändras inom den närmaste framtiden och vad innebär det för de arbetsuppgifter medarbetaren har?

Diskutera vilka förbättringsmöjligheter medarbetaren ser i det dagliga arbetet. Går det att göra saker bättre, enklare eller på ett annat sätt än idag? Kanske kommer detta ämne upp i vardagen, men det kan vara bra att lyfta utvecklingsperspektivet även i utvecklingssamtalet.

Kompetens

Medarbetarens kompetens är förstås ett centralt samtalsområde. Räcker nuvarande kompetens till för att klara framtida arbetsuppgifter? Vilken kompetensutveckling ska ni prioritera?

Tänk på att kompetensutveckling kan vara så mycket mer än formell utbildning. Det kan vara att pröva arbeta med andra arbetsuppgifter, på en annan enhet eller att delta i ett projekt eller ett nätverk. Ta också upp aspekten om outnyttjad kompetens. Upplever medarbetaren att hen får använda sin kompetens fullt ut?

Långsiktig utveckling

Vilken långsiktig utveckling önskar medarbetaren och vilka möjligheter finns att matcha den i verksamheten? Ska medarbetaren jobba kvar med nuvarande arbetsuppgifter eller finns det något att växa i? Vissa önskar sig ökat ansvar medan andra vill hellre bredda sin kompetens eller helt växla inriktning.

Relationer

Relationer och samarbete är också ett av de områden som ska diskuteras i utvecklingssamtalet. Hur fungerar samarbetet med kollegor i den egna gruppen, med andra enheter, med kunder och andra intressenter?

Ta också upp ert eget samarbete i utvecklingssamtalet. Vilken återkoppling kan medarbetaren ge dig som chef? Vad förväntar ni er av varandra? Hur kan ni utveckla ert samarbete? Hur fungerar era möten, delegerar du tillräckligt?

Nya mål

I slutet av samtalet passar det att ringa in nya mål eller åtaganden för framtiden. Det kan vara verksamhetsmål, men också mål relaterade till personlig utveckling eller kompetensutveckling. När ni kommer överens om dessa, bestäm då också hur ni ska kunna följa upp och utvärdera dem.

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2014-08-13

Jag vill veta mer om medlemskapet

Digital kurs: Leda genom samtal

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem