Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Utvecklingssamtal i grupp

Att genomföra utvecklingssamtal i grupp kan vara en start innan ni går in i de individuella utvecklingssamtalen. Syftet är inte att ersätta de individuella samtalen utan att komplettera.

Vissa frågor är lämpliga att samtala om i grupp, andra hör bättre hemma i ett individuellt samtal. I bästa fall kan en gruppdialog ge en gemensam bild av verksamheten inför de individuella samtalen. Det kan också ge en möjlighet till större förståelse för varandras arbete, för verksamheten i stort och en kreativare dialog om vad som behöver förbättras.

De individuella samtalen kan också bli effektivare genom att ni snabbare kommer att samtala om medarbetaren. Det kan vara ett sätt att underlätta samtalen för den chef som har en stor personalgrupp.

Det finns några saker att tänka på:

  • En förutsättning för att gruppsamtal ska fungera är att gruppen har ett gemensamt uppdrag och gemensamma mål.

  • Gruppsamtalet kan fungera i mindre grupper om cirka 5-9 personer. Du som chef bör själv vara samtalsledare och hålla samman och driva processen framåt. I en större enhet är det lämpligt att dela upp er i mindre grupper med en samtalsledare i varje grupp. Summera sedan tillsammans. Som samtalsledare har du också ett ansvar för att alla får möjlighet att komma till tals och att inte låta de pratsamma bre ut sig alltför mycket.

  • Hur bra samtalet blir beror på gruppens mognad, vilken tillit och vilket förtroende som finns både mellan gruppens medlemmar och för dig som chef. Men också en ovan grupp kan få ut en hel del av gruppsamtalet om ni arbetar med förberedda och genomtänkta frågor.

  • Lämpligt att ta upp i en gruppdialog kan vara övergripande mål, enhetens mål, utvecklingsområden, nya utmaningar, er kompetens och kompetensbehov och förbättringsområden. Efter hand kan det gå att också ta upp frågor om samarbete och relationer inom gruppen och till andra enheter.

  • Att inventera och värdera alla arbetsuppgifter som ni genomför kan vara en väldigt nyttig övning att börja med.
Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2014-10-22

Jag vill veta mer om medlemskapet

Digital kurs: Leda genom samtal

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem