Pension och försäkring

Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER
 1. Vad är olycksfall/arbetsskada

  https://www.ledarna.se/Chefsguider/... /Vad-ar-olycksfallarbetsskada/

  [Html]

  Vad är arbetsskada och olycksfall? - I Sverige har vi ett så kallat generellt arbetsskadebegrepp. Detta till skillnad från många länder som har listor över vilka sjukdomar eller skador som räknas som arbetsskador. ...

 2. Anmäla arbetsskada

  https://www.ledarna.se/... /Pension-Forsakring/Anmala-arbetsskada/

  [Html]

  Arbetsskada ska anmälas både till Försäkringskassan enligt regelverket i Socialförsäkringsbalken, SFB, och till AFA försäkring om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal eller om din arbetsgivare ...

 3. Ledarnas inkomstförsäkring vid arbetslöshet

  https://www.ledarna.se/... /Pension-Forsakring/Medlemsforsakringar/

  [Html]

  Ledarnas inkomstförsäkring ger dig ekonomiskt skydd om du blir ofrivilligt arbetslös. Den gör att du kan få upp till 80 procent av din inkomst i maximalt 200 ersättningsdagar. - BASFÖRSÄKRINGEN försäkrar ...

 4. Arbetsskada/olycksfall - Privat anställd

  https://www.ledarna.se/... /Arbetsskadaolycksfall---Privat-anstalld/

  [Html]

  Om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du ha rätt till viss ersättning för bland annat förlorad inkomst och kostnader som skadan har medfört. Om arbetsskadan skulle leda ...

 5. Arbetslös - Kommun o landsting

  https://www.ledarna.se/Chefsguider/... /Arbetslos-Kommun-o-landsting/

  [Html]

  Vid arbetslöshet för anställd inom kommun och landsting - Vid arbetslöshet förlorar du din vanliga lön. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning från arbetslöshetskassa, omställningsförsäkring ...

 6. Ersättning vid sjukdom - Statligt anställd

  https://www.ledarna.se/... /Vid-sjukdom---Statligt-anstalld/

  [Html]

  Om du blir sjuk kan du få ersättning som regleras i lag och kollektivavtal. Vem som betalar ut och ersättningens storlek beror på sjukperiodens längd. - Enligt lag - Den första dagen du är sjuk räknas som karensdag ...

 7. PTK Rådgivningstjänst

  https://www.ledarna.se/... /Pension-Forsakring/PTK-Radgivningstjanst/

  [Html]

  För dig som är privatanställd tjänsteman och har aktiv ITP-tjänstepension - PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har ett pensionssparande och ett försäkringsskydd som ...

 8. Bevisa arbetsskada

  https://www.ledarna.se/... /Pension-Forsakring/Bevisa-arbetsskada/

  [Html]

  Det kan vara avgörande för att få skadan godkänd om du redan vid anmälan om arbetsskada ser till att få fram och bifoga så bra underlag som möjligt. - Besvär på grund av en arbetsskada kan återkomma ...

 9. Arbetslös - Statlig

  https://www.ledarna.se/... /Pension-Forsakring/Arbetslos-Statlig/

  [Html]

  Vid arbetslöshet för statligt anställd - Vid arbetslöshet förlorar du din vanliga lön. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning från arbetslöshetskassa, omställningsförsäkring ...

 10. Arbetslös - Privat

  https://www.ledarna.se/... /Pension-Forsakring/Arbetslos-Privat/

  [Html]

  Vid arbetslöshet för privat anställd - Vid arbetslöshet förlorar du din vanliga lön. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning från arbetslöshetskassa, omställningsförsäkring ...

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem