Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ålderspension: För statligt anställd.

Pension består av dels av den allmänna pensionen som är lagstadgad och dels av ett pensionsavtal enligt kollektivavtal då din arbetsgivare har kollektivavtal. Den kollektivavtalade pensionen betalas in av din arbetsgivare och är en förmån som ger dig trygghet både under och efter arbetslivet. Därutöver kan du välja att komplettera pensionen med eget sparande.

Pensionen beräknas utifrån inkomstbasbeloppet som förändras varje år. Inkomstbasbeloppet följer förändringarna i den allmänna inkomstnivån i samhället och fastställs av regeringen. År 2017 är inkomstbasbeloppet 61 500 kr.

Din pension består av delar som kompletterar varandra. Den lagstadgade pensionen / allmän pension omfattas alla av. Den beräknas på en pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst upp till 38 438 kronor för år 2017. Kollektivavtalad pension omfattas du av då din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal. Den tar även hänsyn till pensionsgrundande lön över 7,5 inkomstbasbelopp, därför är kollektivavtalad pension viktigare ju högre lön man har. Till sist kan du välja att komplettera med ett eget pensionssparande.

 

Enligt Lag

Den allmänna pensionen i sig består av inkomstpension och premiepension samt tilläggspension för dem som är födda 1953 eller tidigare.

I det orange kuvertet redovisas årligen din allmänna pension. Den beräknas på inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst upp till 38 438 kronor för år 2017.

Inkomstbasbeloppet som pensionen beräknas utifrån, förändras varje år då det följer den allmänna inkomstnivån i samhället och fastställs av regeringen. År 2017 är inkomstbasbeloppet 61 500 kronor.

Den allmänna pensionen i sig består av inkomstpension och premiepension. Livsinkomsten avgör hur stor pensionen blir. För dig som är född 1953 eller tidigare får även ta del av tilläggspension som kommer från det gamla ATP- och Folkpensionssystemet.

Inkomstpension

Till din inkomstpension avsätts 16 procent av din pensionsgrundande lön.

Premiepension

2,5 procent av din pensionsgrundande lön avsätts till din premiepension. Du bestämmer själv hur och var det ska placeras. Valen gör du på Pensionsmyndighetens webbplats.

Tilläggspension

För dig som är född 1953 eller tidigare får delar av pensionen från det gamla ATP- och Folkpensionssystemet som bygger på de 15 bästa åren av 30 möjliga.

Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats.

 

Enligt kollektivavtal - Pensionsavtal för dig som är statligt anställd 

Pensionsavtalet för dig som anställd inom staten heter PA16 Avdelning I och Avdelning II från 1 januari 2016.

 • PA16 Avdelning I är för dig som är född 1988 eller senare,
 • PA16 Avdelning II är för dig som född 1987 eller tidigare. Nytt namn från PA03. 

Pensionen beräknas utifrån inkomstbasbeloppet som förändras varje år. Inkomstbasbeloppet följer förändringarna i den allmänna inkomstnivån i samhället och fastställs av regeringen. År 2017 är inkomstbasbeloppet 61 500 kr. Den allmänna pensionen som är lagstadgad beräknas på en pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst upp till 38 438 kronor för år 2017. Den kollektivavtalade pensionen tar även hänsyn till inkomst över den nivån.

PA16 Avdelning I för dig som är född 1988 eller senare

Från och med januari 2016 omfattas du av pensionsbestämmelserna i PA 16 Avdelning I. Det är en helt premiebestämd pension vilket innebär att en viss del av din pensionsmedförande lön sätts av till din framtida pension. Storleken på din pension beror på hur kapitalet utvecklas fram tills du går i pension. Förenklat är det 4,5 procent på lönedelar under 38 438 kronor, vilket motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp för år 2017, och 30 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Avsättningen består av en valbar del och en obligatorisk del som beskrivs här nedan. Utöver detta avsätts ytterligare 1,5 procent av kontant utbetald lön till Ålderspension Flex.

Ålderspensionen i PA16 Avdelning I består av tre delar:

 • Ålderspension Valbar: 2,5 procent på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt 20 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Denna del kan du själv välja hur den ska placeras, traditionell försäkring eller fonder, och vem som ska förvalta kapitalet bland de valbara försäkringsbolagen. Valet gör du hos SPV som är valcentral för statliga avtal. Om du inte gör ett val placeras kapitalet i en traditionell försäkring utan återbetalningssskydd hos Kåpan Pensioner.
 • Ålderspension Obligatorisk: 2 procent på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt 10 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Kapitalet förvaltas av Kåpan Pensioner.
 • Ålderspension Flex: 1,5 procent på kontant utbetald lön. Kapitalet förvaltas av Kåpan Pensioner.

PA16 Avdelning II för dig som är född 1987 eller tidigare (fd PA03)

Du som är anställd inom staten och född 1987 eller tidigare fortsätter att omfattas av PA03 som nu bytt namn till PA16 Avdelning II från och med den 1 januari 2016. Det innebär i praktiken att du från och med 2016 omfattas av samma pensionsavtal och regler för kollektivavtalad pension som tidigare

Tjänstepensionsavtalet PA16 Avdelning II är en kombination av en premiebestämd och en förmånsbestämd pension. Premiebestämd pension innebär att en viss del av din pensionsmedförande lön sätts av till din framtida pension. Storleken på din pension beror på hur kapitalet har utvecklats tills du går i pension. Förmånsbestämd pension ger en garanti vilket innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli.

Premiebestämd pension

Premiebestämd ålderspension i PA16 Avdelning II består av två delar och börjar gälla från 23 års ålder.

 • Individuell ålderspension 
  För den individuella ålderspensionen avsätts 2,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp som motsvarar 153 750 kronor per månad för år 2017 till en individuell ålderspension. Denna del kan du själv välja hur den ska placeras, traditionell försäkring eller fonder, och vem som ska förvalta kapitalet bland de valbara försäkringsbolagen. Valet gör du hos SPV som är valcentral för statliga avtal. Om du inte gör ett val placeras kapitalet i en traditionell försäkring utan återbetalningssskydd hos Kåpan Pensioner.

 • Kompletterande ålderspension - Kåpan Tjänste 
  Kåpan Tjänste är en kompletterande premiebestämd ålderspension där arbetsgivaren avsätter 2 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp som motsvarar 153 750 kronor per månad för år 2017. Pengarna förvaltas av Kåpan Pensioner och administreras av SPV.

Förmånsbestämd pension

För inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar 38 438 kronor per månad år 2017, avsätts en viss del till en förmånsbestämd pension. Det innebär att det finns en garanti där en viss del av din lön över 7,5 inkomstbasbelopp kommer du att få i pension utöver de avgiftsbestämda delarna. Storleken beror på din lön, din ålder samt hur lång tid du har omfattats av tjänstepensionsavtalet.

Förmånsbestämd pension enligt övergångsregler

Om du är född 1943 – 1972 och har pensionsålder 65 år eller är född 1948 – 1974 och har pensionsålder 60 eller 61 år gäller speciella övergångsregler. Beroende på din ålder avsätts en viss del av din lön till en förmånsbestämd pension. Det innebär att du kommer att få en viss del av din lön i pension.

Övergångsregler under år 2016 

Under år 2016 fanns vissa övergångsregler gällande inbetalning av pensionsavgifter i samband med införandet av det nya pensionsavtalet. Läs mer om detta på www.ofr.se.

Åtgärder för lokala kollektivavtal som tecknats med stöd av PA03

Här finns information angående behov av åtgärder som behövs göras för lokala kollektivavtal som tecknats med stöd av PA03 med anledning av införandet av PA16:
Ta del av informationen som är framtagen av Arbetsgivarverket och OFR, S, P, O

 

Läs vidare på:

 

 Eget sparande

Du kan välja att komplettera den lagstadgade- och den kollektivavtalade pensionen med ett privat sparande. Det finns ett antal olika alternativ som försäkringsbolag och banker erbjuder. Tänk på att avgifter påverkar utfallet av sparandet. Om pensionen betalas ut livsvarigt är det bra att ta reda på vilket livslängdsantagande som använts. Livslängdsantagande är de antal år som försäkringsbolaget antar att din årskull beräknas leva.

Se över ditt sparande regelbundet.

 

Min Pension

På webbplatsen Min Pension kan du göra pensionsprognoser för att få en samlad bild av din framtida pension som du kan ställa i relation till dina behov. Här ser du även hur mycket pensionskapital du hittills är sparat.

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-04-10
Bli medlem