Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ålderspension: För privat anställd.

Pension består av dels den allmänna pensionen som är lagstadgad och dels av en tjänstepension om din arbetsgivare har kollektivavtal med Ledarna och/eller annat tjänstemannaförbund. Tjänstepensionen betalas in av din arbetsgivare och är en förmån som ger dig trygghet både under och efter arbetslivet.

Pensionen beräknas utifrån inkomstbasbeloppet som förändras varje år. Inkomstbasbeloppet följer förändringarna i den allmänna inkomstnivån i samhället och fastställs av regeringen. År 2017 är inkomstbasbeloppet 61 500 kronor.

Din pension består av delar som kompletterar varandra.
Den lagstadgade pensionen / allmän pension omfattas alla av. Den beräknas på en pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst upp till 38 438 kronor för år 2017. Kollektivavtalad tjänstepension omfattas du av om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal. Den tar även hänsyn till pensionsgrundande lön över 7,5 inkomstbasbelopp, därför är kollektivavtalad tjänstepension viktigare ju högre lön man har. Till sist kan du välja att komplettera med ett eget pensionssparande.

 

Enligt Lag

Den allmänna pensionen i sig består av inkomstpension och premiepension samt tilläggspension för dem som är födda 1953 eller tidigare.

I det orange kuvertet redovisas årligen din allmänna pension. Den beräknas på inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst upp till 38 438 kronor för år 2017.

Inkomstbasbeloppet som pensionen beräknas utifrån, förändras varje år då det följer den allmänna inkomstnivån i samhället och fastställs av regeringen. År 2017 är inkomstbasbeloppet 61 500 kr.

Den allmänna pensionen i sig består av inkomstpension och premiepension. Livsinkomsten avgör hur stor pensionen blir. För dig som är född 1953 eller tidigare får även ta del av tilläggspension som kommer från det gamla ATP- och Folkpensionssystemet.

Inkomstpension

Till din inkomstpension avsätts 16 procent av din pensionsgrundande lön.

Premiepension

2,5 procent av din pensionsgrundande lön avsätts till din premiepension. Du bestämmer själv hur och var det ska placeras. Valen gör du på Pensionsmyndighetens webbplats.

Tilläggspension

För dig som är född 1953 eller tidigare får delar av pensionen från det gamla ATP- och Folkpensionssystemet som bygger på de 15 bästa åren av 30 möjliga.

Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats.

 

Enligt kollektivavtal - Tjänstepensionsavtal för dig som är privat anställd

Tjänstepensionsavtalet heter ITP för privat sektor.

  • ITP1 är för tjänstemän som är födda 1979 eller senare.
  • ITP2 är för tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare.

Om ett företag går med i Svenskt Näringsliv och aldrig tidigare haft ITP kan alla anställda omfattas av ITP1 oavsett ålder.

Pensionen beräknas utifrån inkomstbasbeloppet som förändras varje år. Inkomstbasbeloppet följer förändringarna i den allmänna inkomstnivån i samhället och fastställs av regeringen. År 2017 är inkomstbasbeloppet 61 500 kr. Den allmänna pensionen som är lagstadgad beräknas på en pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en månadsinkomst upp till 38 438 kronor för år 2017. Den kollektivavtalade tjänstepensionen tar även hänsyn till inkomst över den nivån. Därför är kollektivavtalad tjänstepension viktigare ju högre lön man har.

ITP1

ITP1 börjar du tjäna in från 25 års ålder. Det är en helt premiebestämd pension vilket innebär att en viss del av din pensionsmedförande lön sätts av till din framtida pension. Det är 4,5 procent på lönedelar under 38 438 kr som motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp för år 2017 och 30 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Här kan du välja att placera kapitalet i traditionell pensionsförsäkring eller i fonder bland framförhandlade försäkringsbolag. Dock måste minst 50 procent av kapitalet placeras i traditionell försäkring. Valet gör du hos Collectum som är valcentral för ITP. Om du inte gör ett val placeras ditt pensionskapital hos Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd

ITP2

ITP2 börjar du tjäna in från 28 års ålder. Den består av en förmånsbestämd pension och en premiebestämd del. Förmånsbestämd pension ger en garanti vilket innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli. Premiebestämd pension innebär att en viss del av din pensionsmedförande lön sätts av till din framtida pension. Storleken på din pension beror på hur stort pensionskapitalet är när du går i pension.

Förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd pension innebär att du är garanterad en viss procentandel av din slutlön. Storleken är beroende av vilken lön du har och hur länge du har omfattats av ITP2.  För att få tillgodoräkna sig full tid krävs 360 månader.

ITPK

ITPK är en premiebestämd del där du själv bestämmer vilket försäkringsbolag eller bank som ska ska förvalta dina pensionspengar bland framförhandlade bolag med låga avgifter. Det är 2 procent av din pensionsmedförande lön upp till 30 inkomstbasbelopp som mostvarar 153 750 krornor per månad för 2017 som sätts av. Du väljer själv hur kapitalet ska placeras, traditionell försäkring eller i fonder, bland framförhandlade försäkringsbolag. Valet gör du hos Collectum som är valcentral för ITP. Om du inte gör ett val placeras ditt pensionskapital hos Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd

Läs vidare på:


PTK Rådgivningstjänst

Du som är privatanställd tjänsteman och har aktiv ITP-tjänstepension kan få oberoende individuell rådgivning genom PTK Rådgivningstjänst. Där får du få hjälp med viktiga val och placeringsråd av de pengar som avsätts för din ålderspension, inom ITP och premiepension. Tjänsten är gratis för dig att använda. Gå direkt till PTK Rådgivningstjänst eller läs mer här. Du kan även få mer information om tjänstepensionen genom att följa PTK Tjänstepensionsbloggen.

 

Eget sparande

Du kan välja att komplettera den lagstadgade- och den kollektivavtalade pensionen med ett privat sparande. Det finns ett antal olika alternativ som försäkringsbolag och banker erbjuder. Tänk på att avgifter påverkar utfallet av sparandet. Om pensionen betalas ut livsvarigt är det bra att ta reda på vilket livslängdsantagande som använts. Livslängdsantagande är de antal år som försäkringsbolaget antar att din årskull beräknas leva.

Se över ditt sparande regelbundet.

 

Min Pension

På webbplatsen Min Pension kan du göra pensionsprognoser och få en samlad bild över hur mycket pensionskapital du hittills är sparat.

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-04-10

Besök Knegdeg


Knegdeg.se är till för dig som vill veta mer om vad kollektivavtal kan betyda för din ekonomi. Här får du reda på vad avtalet kan vara värt i pengar vid olika händelser i livet.
Läs mer på knegdeg.se

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem