Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Anmäla arbetsskada

Arbetsskada ska anmälas både till Försäkringskassan enligt regelverket i Socialförsäkringsbalken, SFB, och till AFA försäkring om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal eller om din arbetsgivare har tecknat arbetsskadeförsäkring för sina anställda.

Anmälan om arbetsskada

Anmäl ALLTID din arbetsskada även om du inte känner några besvär direkt efter skadan. Det gör du för att du i framtiden kan få mera besvär än du upplever idag. Anmälan till Försäkringskassan och till Arbetsmiljlöverket görs direkt på ett och samma ställe på webben Gå in på www.amalarbetsskada.se

Anmälningarna är underlag för Arbetsmiljöverkets statistik över risker i svenskt arbetsliv och för nya regler. Din anmälan utgör också ett underlag för det systematiska arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren är skyldig att bedriva.

Anmäl alltid till AFA Försäkring

Anmäl alltid din arbetsskada även till AFA Försäkring. Det gör du enklast direkt på AFA Försäkrings hemsida.

Vem gör vad?

Din arbetsgivare är enligt lag skyldig att anmäla din skada till Försäkringskassan. Underskriften på arbetsskadeanmälan betyder inte att arbetsgivaren erkänner ansvar eller till alla stycken delar uppfattningen i beskrivningen. Underskriften bekräftar enbart att det är arbetsgivaren som lämnar blanketten. Om arbetsgivaren skulle ha en avvikande åsikt mot vad som framgår på blanketten får detta anges i en bilaga. Se till att få en kopia på blanketten innan den skickas in. Om din arbetsgivare inte vill skriva under blanketten är det viktigt att du skickar in den ändå utan underskrift.

Skyddsombudet ska skriva under blanketten och bekräftar därmed att hon eller han tagit del av innehållet. Underskriften bekräftar inte att man delar uppfattningen av beskrivningen. Observera också att det inte behöver vara ett skyddsombud för Ledarna som skriver på.

För såväl arbetsgivare som skyddsombud gäller att anmälan ska användas som underlag i arbetsmiljöarbetet så att orsaken till skadan utreds och risker för framtida liknande händelser kan undvikas.

Vad händer sedan?

Försäkringskassan skickar en bekräftelse till dig på att de mottagit en anmälan. Om du inte behöver vara sjukskriven eller bara är det under en tid och sedan tillfrisknar händer ingenting mera. Din anmälan ligger så att säga vilande. Den blir aktuell för prövning först när du själv ansöker om ersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Individuellt tecknad försäkring

Glöm inte bort att även göra skadeanmälan för individuellt tecknade försäkringar som tex Olycksfallsförsäkring. Läs mer om Ledarnas medlemsförsäkringar.

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2014-12-30
Bli medlem