Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Vid arbetslöshet för privat anställd

Vid arbetslöshet förlorar du din vanliga lön. Du kan under vissa förutsättningar få ersättning från arbetslöshetskassa, omställningsförsäkring enligt kollektivavtal och Ledarnas inkomstförsäkring i Bliwa.

 

Enligt lag

Arbetslöshetsersättning

Alla arbetslöshetskassor är egna juridiska myndigheter som styrs av lagen om arbetslöshetsförsäkring. Ersättningsregler och belopp är identiska, men avgifterna kan skilja något.

Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar; en grundförsäkring och en frivillig inkomstrelaterad försäkring.

Grundförsäkring

Ersättning från grundförsäkringen betalas ut med högst 365 kronor per dag. Detta grundbelopp betalas ut till den som inte är medlem i någon arbetslöshetskassa eller inte varit medlem tillräckligt länge, men som uppfyller ett arbetsvillkor.
Grundbeloppet kan betalas ut tidigast från och med den dag sökanden fyller 20 år.

Den inkomstrelaterade försäkringen

Ersättning från den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen betalas ut till den som är medlem i en arbetslöshetskassa och uppfyller medlemsvillkor och arbetsvillkor.

Storleken på dagpenningen beror på den inkomst du hade innan du blev arbetslös och hur mycket du arbetat. Ersättnignen är 80 procent av din inkomst upp till inkomsttaket 25 025 kronor per månad. Dagpenningen är då högst 910 kronor per dag. Från dag 101 sjunker inkomsttaket till 20 900 kronor per månad vilket gör att dagpenningen blir högst 760 kronor per dag. Från dag 201 till 300 är dagpenningen fortfarande högst 760 kronor per dag men grundar sig på 70 procent av inkomsttaket 25 025 kronor per månad. 

Det är viktigt att du anmäler dig till arbetsförmedlingen omedelbart när du blir arbetslös, även om du skulle ha någon form av avgångsersättning.

Mer information, och vilka olika a-kassor som finns hittar du hos Arbetslöshetskassornas samorganisation.

 

 

Enligt kollektivavtal för privat anställda

Omställningsavtal Trygghetsrådet - TRR

För de flesta anställda med kollektivavtal ingår omställningsavtal, som kan ge rätt till outplacement och kompletterande ekonomisk ersättning utöver a-kassan.

Omställningsstöd

Du som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan få omställningsstöd. Stödet innebär bland annat att du får tillgång till en personlig rådgivare och flera typer av verktyg och aktiviteter på din väg mot nytt jobb. Du har omställningsstödet tills du får nytt jobb eller maximalt upp till två år.

Du ska ha arbetat i minst ett år (arbetstid minst 16 timmar/vecka) och varit tillsvidareanställd vid uppsägningen. Företaget där du arbetat måste även vara anslutet till TRR.

Du kan även få råd och stöd i ett tidigt skede av övertalighet och befarad uppsägning.

AGE – avgångsersättning

Du som har fyllt 40 år och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan få avgångsersättning, AGE, som är ett kompletterande inkomstskydd. För att få AGE ska du ha arbetat mer än fem år sammanhängande (arbetstid minst fem timmar/vecka) i ett företag som är anslutet till TRR.

Läs mer på Trygghetsrådet TRR eller hos Trygghetsrådet TRS

 

Medlemsförsäkringar

I medlemssakpet i Ledarna ingår en inkomstförsäkring. Läs mer om Ledarnas inkomstförsäkring.

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-02-24

Kontakta Bliwa

Bliwa

Bliwa
– Ledarnas kundtjänst hos Bliwa besvarar frågor om din inkomstförsäkring och personförsäkring.
08-696 22 70 eller ledarna@bliwa.se

Mer om Ledarnas försäkringar hos Bliwa

Besök Knegdeg


Knegdeg.se är till för dig som vill veta mer om vad kollektivavtal kan betyda för din ekonomi. Här får du reda på vad avtalet kan vara värt i pengar vid olika händelser i livet.
Läs mer på knegdeg.se

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem