Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Efterlevandeskydd: Anställd i kommun och landsting

Om du avlider före 65 år kan din familj ha rätt till ersättning från olika håll. Dels från den lagstadgade försäkringarna, dels från de kollektivavtalade. Försäkringar enligt lag gäller för alla, de kollektivavtalade gäller för dig som är anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal.

 

Enligt Lag

Omställningspension

Änka, änkling, registrerad partner och sambo, som inte fyllt 65 år, kan få omställningspension under en begränsad tid. För sambo krävs dock att de tidigare varit gifta med varandra eller att de har, har haft eller väntar gemensamt barn.

Barnpension

Dina barn får barnpension till och med den månad de fyller 18 år. Barnpensionen förlängs om barnet studerar på grundskola eller gymnasienivå längst till och med juni det år barnet fyller 20 år.

Mer information finns hos Pensionsmyndigheten.

 

Enligt kollektivavtal för dig som är anställd i kommun och landsting

Pension till efterlevande vuxen enligt KAP-KL och AKAP-KL

Om du avlider kan en efterlevandepension betalas ut till maka/make och registrerad partner. Pensionen till efterlevande vuxen är ungefär 15 procent av den avlidnas pensionsunderlag. Pensionen betalas ut i fem år.

Pension till efterlevande barn enligt KAP-KL och AKAP-KL

Betalas ut fram till dess att barnet fyller 18 år, kan förlängas till 20 år om barnet studerar.

TGL-KL (Tjänstegrupplivförsäkring)

TGL-KL är ett engångsbelopp som betalas ut vid dödsfall före pensionsåldern och förmånstagare är i nämnd ordning make/maka/registrerad partner, sambo och barn.

Läs mer om efterlevandeskydd på www.kpa.se.

 

Medlemsförsäkringar

Genom ditt medlemskap i Ledarna kan du välja att komplettera ditt skydd med medlemsförsäkringar. Genom att logga in här på Ledarna.se kan du se dina medlemsförsäkringar. 

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2016-02-22
Bli medlem