Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Efterlevandeskydd: Anställd i kommun och landsting

Om du avlider före 65 år kan din familj ha rätt till ersättning från olika håll. Dels från den lagstadgade försäkringarna, dels från de kollektivavtalade. Försäkringar enligt lag gäller för alla, de kollektivavtalade gäller för dig som är anställd då du har en arbetsgivare med kollektivavtal.

 

Enligt Lag

Omställningspension

Änka, änkling, registrerad partner och sambo, som inte fyllt 65 år, kan få omställningspension under en begränsad tid. För sambo krävs dock att de tidigare varit gifta med varandra eller att de har, har haft eller väntar gemensamt barn.

Barnpension

Dina barn får barnpension till och med den månad de fyller 18 år. Barnpensionen förlängs om barnet studerar på grundskola eller gymnasienivå längst till och med juni det år barnet fyller 20 år.

Mer information finns hos Pensionsmyndigheten.

 

Enligt kollektivavtal för dig som är anställd i kommun och landsting

Efterlevandeskydd genom kollektivavtalet kan ge ett ekonomiskt skydd både till vuxen och barn. Det finns tre delar där vissa ingår medan andra är frivilliga

  • Efterlevandepension 
  • Återbetalningsskydd
  • Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Efterlevandepension 

Om du avlider kan en efterlevandepension betalas ut till maka/make och i vissa fall sambo. Pensionens storlek utgörs av en viss del av din lön och betalas ut under fem år. Efterlevande barn kan få pension fram till 18 års ålder, men om barnet studerar vidare kan pensionen förlängas till barnet fyller 20 år. Även för barn utgörs pensionens storlek av en viss del av din lön.

Familjeskydd för AKAP-KL från och med år 2018
För dig som har tjänstepensionsavtalet AKAP-KL kommer att från och med 1 januari år 2018 omfattas av ett nytt avtal som heter Familjeskydd enligt AKAP-KL. Läs vidare om Familjeskydd på OFR. För dig som har tjänstepensionsavtalet KAP-KL kommer även i fortsättningen att omfattas av Efterlevandepension även efter år 2018.  

Återbetalningsskydd

Du kan välja att teckna återbetalningsskydd. Det innebär att värdet av ditt sparade pensionskapital som finns kvar för avgiftsbestämd pension i KAP-KL eller AKAP-KL betalas ut till din familj när du avlider. Om du väljer att ha återbetalningsskydd blir din ålderspension lägre då du inte får ta del av arvsvinster som fördelas bland dem som inte valt återbetalningsskydd.  

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

TGL-KL är ett engångsbelopp som betalas ut till din familj om du avlider före pensionsåldern. Beloppets storlek är beroende på din ålder och eventuella barns ålder. 

Mer information hittar du på

Medlemsförsäkringar

Genom ditt medlemskap i Ledarna kan du välja att komplettera ditt skydd med medlemsförsäkringar. Genom att logga in här på Ledarna.se kan du se dina medlemsförsäkringar. 

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2016-12-29
Bli medlem