Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Efterlevandeskydd: Privat anställd

Om du avlider före 65 år kan din familj ha rätt till ersättning från olika håll. Dels från den lagstadgade försäkringarna, dels från de kollektivavtalade. Försäkringar enligt lag gäller för alla, de kollektivavtalade gäller för dig som är anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal.

 

Enligt Lag

Omställningspension

Änka, änkling, registrerad partner och sambo, som inte fyllt 65 år, kan få omställningspension under en begränsad tid. För sambo krävs dock att de tidigare varit gifta med varandra eller att de har, har haft eller väntar gemensamt barn.

Barnpension

Dina barn får barnpension till och med den månad de fyller 18 år. Barnpensionen förlängs om barnet studerar på grundskola eller gymnasienivå längst till och med juni det år barnet fyller 20 år.

Mer information finns hos Pensionsmyndigheten.

 

Enligt kollektivavtal för dig som är privat anställd

Genom din anställning kan dina efterlevande få ytterligare efterlevandeskydd om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal. Efterlevandeskyddet är en del av det kollektivavtalade tjänstepensionsavtalet ITP.

ITPs familjepension enligt ITP2

Du som är född 1978 och tidigare och omfattas av tjänstepensionavtalet ITP2 och dessutom har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp (38 438 kronor per månad för år 2017) har ITPs familjepension. Den betalas ut livsvarigt till änka, änkling och till barn under 20 år. Du kan välja att avstå från framtida intjänande av familjepensionen för att istället förstärka upp din ITPK som är en del av din ålderspension.

Familjeskydd enligt ITP1 och ITP2

Du kan välja att teckna ett familjeskydd som är en tidsbegränsad efterlevandepension som betalas ut om du skulle avlida före 65 år. Du kan välja att den betalas ut under 5, 10, 15 eller 20 år. Det finns fyra försäkringsbelopp att välja på, ett, två, tre eller fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800.

Återbetalningsskydd enligt ITP1 och ITP2

Du kan välja att teckna återbetalningsskydd. Det innebär att make/maka, sambo eller barn får efterlevandepension vid dödsfall som motsvarar värdet av de inbetalda premier för din ITP1 eller ITPK som du själv inte hunnit få ut. Om du väljer att ha återbetalningsskydd blir din ålderspension lägre då du inte får ta del av arvsvinster som fördelas bland dem som inte valt återbetalningsskydd.

TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)

TGL är ett engångsbelopp som betalas ut vid dödsfall före pensionsåldern i första hand till maka/make och i andra hand till barn.

Läs mer om efterlevandeskydd hos Collectum.

 

PTK Rådgivningstjänst

Du som är privatanställd tjänsteman och har aktiv ITP-tjänstepension kan få oberoende individuell rådgivning genom PTK Rådgivningstjänst. Tjänsten ger dig råd utifrån ditt behov och är gratis för dig att använda. Gå direkt till PTK Rådgivningstjänst eller läs mer här.

 

Medlemsförsäkringar

Genom ditt medlemskap i Ledarna kan du välja att komplettera ditt skydd med medlemsförsäkringar. Genom att logga in på Ledarna.se kan du se dina medlemsförsäkringar. 

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-03-13

Besök Knegdeg


Knegdeg.se är till för dig som vill veta mer om vad kollektivavtal kan betyda för din ekonomi. Här får du reda på vad avtalet kan vara värt i pengar vid olika händelser i livet.
Läs mer på knegdeg.se

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem