Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Experten svarar – pension och försäkring

Att vara chef innebär att ställas inför många olika frågor och utmaningar. Ledarna vill stötta dig – därför svarar våra experter varje månad på olika frågor.


”Påverkas min pension när jag byter jobb?”

Fråga: Jag håller på att söka chefsjobb och har ett på gång där företaget bara har tjänstepensionsavtalet ITP1. Vad skulle det innebära för mig som är 48 år och har haft ITP2 i 20 år att få ITP1? Då det är tidsödande att söka jobb undrar jag om jag kan säga upp mig och få ersättning från Ledarnas inkomstförsäkring?

Svar: Då du haft ITP2 under lång tid kan du riskera att få en lägre pension om du går över till ITP1 såvida du och din nya arbetsgivare inte kommer överens om att arbetsgivaren ska betala in extra pensionspremier till ITP1.

I privat sektor har tjänstemän som är födda 1978 och tidigare ITP2 och de som är födda 1979 och senare ITP1.

Företag som inte tidigare haft kollektivavtal kan ha ITP1 för alla tjänstemän oavsett ålder. Skillnaden mellan avtalen är att ITP1 är en premiebestämd pension där kapitalet som avsätts får växa och ge avkastning under lång tid.

ITP2 är till största delen en förmånsbestämd pension som ger en garanti där du ska få en viss procent av din lön i pension beroende på under hur lång tid du har haft ITP2. Full tid är 30 år. Kommer du in i ITP1 sent i livet hinner pensionskapitalet inte växa och ge ränta på ränta på samma sätt som om du hade haft ITP1 från det att du var ung.

Då ITP1 är en premiebestämd pension är det bra att göra ett medvetet val om hur pensionskapitalet ska placeras bland de valbara bolagen. Genom att använda PTK Rådgivningstjänst kan du få personliga oberoende råd om din ålderspension och placering av pensionskapital. Där kan du även se vilken betydelse låga avgifter har för
pensionens storlek. Du kan även få information och råd gällande efterlevandeskydd och hur din familjs ekonomi påverkas om du skulle bli långvarigt sjuk.

Gå in på webbadressen radgivningstjanst.se. Vill du veta mer om pension kan du gå in på ledarna.se/pension-forsakring.

Ledarnas inkomstförsäkring gäller bara vid ofrivillig arbetslöshet, så du kan inte få ersättning från den om du säger upp dig själv för att få tid att söka nytt jobb.

Läs mer om Ledarnas inkomstförsäkring

/Erica Ropero, pensionsexpert på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 12 december 2016.


 

”Vad betyder avgifterna för min pension?”

Fråga: Jag är chef på ett bolag utan kollektivavtal men vi har tjänstepension liknande ITP. Hur vet jag om jag betalar för höga avgifter?

Svar: De avgifter du betalar har stor betydelse för hur mycket pension du får. Det är extra viktigt att ha koll på detta om du inte har kollektivavtal. Med kollektivavtalad tjänstepension hålls avgifter på låg nivå med hjälp av upphandling inom privat sektor och anslutningsförfarande inom offentlig sektor.

För att få en bild över avgifternas betydelse kan du gå in på rådgivningstjänst.se och klicka på ”Betalar du för höga avgifter? Testa här!”. Även på Pensionsmyndighetens webbplats finns bra information om du söker på fondavgiftens betydelse.

 

Fråga: Jag har arbetat länge inom kommunen. Min arbetsgivare erbjuder mig att byta tjänstepensionsavtal från KAP-KL till AKAP-KL. Ska jag tacka ja?

Svar: Här gäller det att se upp! AKAP-KL är det nya tjänstepensionsavtalet för anställda inom kommun och landsting som är födda 1986 och senare.

Är du född före 1986 kan du komma överens med din arbetsgivare om att byta från KAP-KL som gäller för dig som är född 1985 och tidigare, till AKAP-KL om du har en lön över 62,5 procent av inkomstbasbeloppet (37 063 kr per månad för år 2016).

Att byta från ett förmånsbestämt system med en garanti, som KAP-KL till stora delar är, till ett rent avgiftsbestämt system där kapital sätts av och du tar risken, kan innebära lägre pension om du är äldre och har haft KAP-KL länge. AKAP-KL gäller för dem som är födda 1986 och senare då kapitalet som avsätts kan förräntas under lång tid. Går du in i systemet sent hinner det inte växa tillräckligt mycket.

Arbetstagar- och arbetsgivarparterna har gemensamt tagit fram information som är viktig för dig att läsa igenom innan du bestämmer dig. Den hittar du på ofr.se. Be din arbetsgivare om att få jämförelseberäkning mellan KAP-KL och AKAP-KL.

/Erica Ropero, pensions- och försäkringsexpert på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 12 december 2015.

Läs mer i chefsguiden om pension och försäkring

 


 

Gå i pension i förtid?

– Har du funderat på att ta ut din pension, helt eller delvis, innan du fyller 65 år? Här lite tips att tänka på, berättar Christina Werner, chefsrådgivare.

  • Kontakta det bolag som handhar din tjänstepension och fråga hur det blir.
  • Allmän pension går att ha från 61 års ålder, helt eller delvis. Slutar du i förtid blir pensionen lägre; mindre pengar ska betalas ut under längre tid.
  • Du har rätt att arbeta till och med 67 år, vill du sluta tidigare blir det som en vanlig uppsägning – att du säger upp din anställning. Kontrollera vad som gäller för dig vad gäller uppsägningstider.
  • Kontrollera hur a-kassa, andra bidrag och skatt kan påverkas om du tänker arbeta samtidigt som du tar ut pension. Tänk på att förtida pensionsuttag påverkar din rätt till a-kassa.
  • Ha gärna en buffert, till exempel i form av sparande om det blir oförutsedda händelser.

Läs mer i chefsguiden om pension och försäkring


 

Här nedan är det Erica Ropero, pensions- och försäkringsexpert på Ledarna, som står för svaren:


Så påverkas du när försäkringarna flyttas

Fråga: Jag har sett att Ledarnas medlemsförsäkringar som rör personförsäkringar ska flytta från Trygg-Hansa till Bliwa. Varför det? Vad händer med min sjukkapitalförsäkring nu? Jag har varit sjukskriven i två år och har fått den första delen av ersättningen från Trygg-Hansa. Vad händer nu med den andra delen, som jag kanske får rätt till? Jag har även en sjukförsäkring. /Bo

Svar: Helt riktigt byter Ledarna samarbetspartner för personförsäkringar från Trygg-Hansa till Bliwa från den 1 januari 2014. Hemförsäkringen hos Trygg-Hansa berörs inte och heller inte de mängdrabatter som de erbjuder på SAK-försäkringar.

När det gäller din sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring säger Bliwa så här: Din sjukkapitalförsäkring kommer att flyttas över till Bliwa även om du redan har fått den första delen, kapitalbelopp 1, från Trygg-Hansa.

Från och med 1 januari 2014 är det hos Bliwa du ansöker om ersättning för den andra delen, kapitalbelopp 2, när det är dags. Bliwa tar då hänsyn till den tid du varit arbetsoförmögen (sjuk) före årsskiftet. Din sjukförsäkring däremot kan inte flyttas över då du inte är fullt arbetsför vid årsskiftet. I stället tecknar du en fortsättningsförsäkring hos Trygg-Hansa. Glöm inte att informera Bliwa om det, så att du blir rätt debiterad från start. Läs gärna mer på www.bliwa.se/ledarna.

Anledningen till att Ledarna byter från Trygg-Hansa till Bliwa är att vi för en tid sedan bjudit in till en upphandling där sex stora försäkringsbolag lämnade anbud. Hos Bliwa hittade vi rätt förutsättningar för att stärka medlemserbjudandet kring personförsäkringar och en samarbetspartner som vi kan utvecklas tillsammans med.

Med Bliwa får du som medlem lika bra eller bättre försäkringar. Första steget är nu att flytta försäkringarna. Men den stora vinsten finns i det vi kommer att kunna erbjuda i framtiden, lösningar särskilt anpassade för chefer. Du som i dag har försäkringar hos Trygg-Hansa kommer att få information under december månad om flytten och vad du eventuellt behöver göra, som exempelvis att teckna autogiro.

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 12 december 2013.


Hur placerar jag min pension?

Fråga: Hur ska jag få hjälp med att välja hur min pension ska placeras? Jag arbetar på ett privat företag och har tjänstepensionsavtalet ITP. /Kerim

Svar: Du som arbetar inom privat sektor och har tjänstepensionsavtalet ITP genom Collectum har en fantastiskt bra möjlighet att få oberoende placeringsråd för din pension kostnadsfritt genom att använda PTK Rådgivningstjänst. Det är en internetbaserad tjänst som är unik på marknaden.

Förutom placeringsråd för din pension kan du även få finansiell rådgivning kring ditt efterlevandeskydd och ditt ekonomiska skydd i händelse av sjukdom. Råden är konkreta och bygger på fakta om dig, dina behov och den risk du är beredd att ta.

Tjänsten är väldigt enkel och pedagogisk att använda. För att lättare komma igång finns det introduktionsfilmer bland annat.

Adressen är www.radgivningstjansten.se. Du behöver e-legitimation eller bankid för att logga in i tjänsten.

Rådgivningstjänsten är framtagen av PTK som är en förhandlings- och samverkansorganisation för 26 förbund och representerar 750 000 privatanställda tjänstemän, där Ledarna ingår.

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 12 december 2013.


Vad innebär det nya avtalet?

Fråga: Jag är 27 år och arbetar som enhetschef inom Landstinget. Jag har läst om att jag kommer att få ett nytt tjänstepensionsavtal. Vad kommer det att innebära för mig? /Eva

Svar: Avtalsförhandlingar om nytt tjänstepensionsavtal för dig som arbetar inom kommun och landsting eller företag anslutna till arbetsgivarorganisationen Pacta blev klara under hösten. Tjänstepensionsförhandlingarna har pågått sedan september 2012 mellan förhandlingsorganisationen OFR, där Ledarna ingår och arbetsgivarna inom SKL och Pacta.

Överenskommelsen innehåller i huvudsak två delar där pensionsavtalet skiljer sig beroende på vilket år du är född. För dig som är född 1986 och senare är ett nytt tjänstepensionsavtal, AKAP-KL, tecknat och träder i kraft den 1 januari 2014. Det är ett helt premiebestämt system vilket innebär att en viss del av den pensionsgrundande lönen sätts av till din framtida pension. Premien är 4,5 procent för den del av den pensionsgrundande lönen som understiger 35 562 kronor, vilket motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp enligt 2014 års nivå. För den del av lönen som ligger mellan 35 562 kronor och 142 250 kronor per månad (30 inkomstbasbelopp enligt 2014 års nivå) är premienivån 30 procent.

Storleken på din pension beror på hur stort ditt pensionskapital är när du går i pension. För de som är födda 1985 och tidigare fortsätter nuvarande tjänstepensionsavtalet KAP-KL att gälla. Det är en kombination av en premiebestämd och en förmånsbestämd pension vilket innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli.

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 12 december 2013.


 

Vad händer om du blir arbetslös?

Har du koll på vad som händer med din inkomst om du förlorar jobbet? Ta fem minuter och fundera över ditt skydd. Här guidar Erica Ropero, pensions- och försäkringsexpert på Ledarna, till inkomstskyddens ABC.

Vad händer om jag blir av med jobbet?
– Då ska du anmäla dig hos Arbetsförmedlingen direkt. Därefter kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning från a-kassan, inkomstförsäkring från Ledarna och avgångsersättning genom ett omställningsavtal om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Totalt kan det maximalt bli cirka 80 procent av din tidigare inkomst.

Vilka inkomstskydd finns om jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist?
– Ersättning från a-kassan är maximalt 14 960 kronor per månad före skatt. Tillsammans med Ledarnas inkomstförsäkring kan du få cirka 80 procent av en inkomst upp till 50 000 kr/mån under 100 ersättningsdagar. Du kan teckna tilläggsförsäkringar för inkomst upp till 120 000 kr/mån och ytterligare 100 ersättningsdagar (ger totalt 200 ersättningsdagar). En av förutsättningarna för att få rätt till ersättning från inkomstförsäkringen är att a-kassan beviljar dig arbetslöshetsersättning med 7 karensdagar.

Vad bör jag tänka på medan jag har jobbet kvar?
– Kontrollera att du är medlem i en a-kassa då det är en av förutsättningarna för att du ska omfattas av Ledarnas inkomstförsäkring. Ett medlemskap i Ledarna innebär inte att du är med i en a-kassa. Det är du själv som ansvarar för att ansöka om ett medlemskap i den a-kassa du vill vara medlem i och upprätthålla det medlemskapet. Om du vid inträdet i Ledarna uppgett att du inte kommer att vara med i en a-kassa har du inte heller någon inkomstförsäkring. Väljer du i ett senare skede att bli medlem i en a-kassa anmäler du det till Ledarna så att vi kan ansluta dig till basförsäkringen i Ledarnas inkomstförsäkring. Ring Ledarna på 0200-87 11 11 eller skicka ett mejl till medlemskapavgift@ledarna.se

Vad bör jag mer ha koll på?
– Anmäl direkt om du får högre lön annars riskerar du att få ut en betydligt lägre ersättning! Vi har tre inkomstintervall kopplade till basförsäkringen i Ledarnas inkomstförsäkring. Du måste själv ha koll på att du ligger i rätt intervall. Det gör du på ”Min sida” på ledarna.se eller ring Bliwa på 08-696 22 70.

Vilka fler hjälpinstanser finns det?
– Om det finns kollektivavtal med omställningsavtal på arbetsplatsen kan du få hjälp av Trygghetsrådet eller liknande organisationer. Av dem kan du få coachhjälp för att hitta ny sysselsättning och även möjlighet att få ekonomisk ersättning.


Dina ersättningar vid ofrivillig arbetslöshet

1. Är du medlem i a-kassan sedan 12 månader tillbaka kan du ha rätt till ersättning på max 680 kronor/dag före skatt.

2. Som medlem i Ledarna kan du omfattas av basförsäkringen i Ledarnas inkomstförsäkring under förutsättning att du är med i en a-kassa, tjänar över 18 700 kr/mån och inte är uppsagd eller arbetslös vid inträdet. Basförsäkringen försäkrar inkomst upp till 50 000 kr/mån i 100 ersättningsdagar. Kvalificeringstiden i basförsäkringen är 12 månader. Genom att teckna frivilliga tilläggsförsäkringar kan du försäkra inkomster upp till maximalt 120 000 kr/mån i 200 ersättningsdagar. Du tecknar dem på www.bliwa.se/ledarna. Kvalificeringstiden i tilläggsförsäkringarna är 12 månader.

3. Finns omställningsavtal på din arbetsplats kan du ha rätt till både omställningsstöd i form av coach och personlig rådgivning samt ekonomiskt stöd genom avgångsersättning. Kontakta din arbetsgivare för att få reda på vad som gäller på din arbetsplats.

Vill du veta mer?

Omfattas du av inkomstförsäkringen? Gå in på Min sida på ledarna.se eller ring Bliwa på 08-696 22 70. Mer information hittar du på www.bliwa.se/ledarna.

Tips!

Vad får jag för inkomst om jag blir arbetslös? På www.bliwa.se/ledarna finns en räknesnurra där du enkelt ser vad din inkomst blir.

Svaren/texten ovan har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2013.

 Fler frågor 

Fråga: Jag är chef på ett privat företag där jag arbetat i mer än 15 år. Nu har jag fått ett erbjudande från min arbetsgivare som bara vissa får. De kallar den 10-taggarlösning med frilagd premie. Hur mycket mer i pension ger den?
//Ingrid

Svar: Jag vet att du i dag omfattas av tjänstepensionsavtalet ITP 2. Det är en förmånsbestämd pension som innebär att en viss del av din inkomst kommer du få i pension vilket är en garanti.

En 10-taggarlösning med frilagd premie innebär att premier på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (34 125 kronor i månaden 2012) som skulle sättas av till förmånsbestämd pension i stället placeras i fonder, aktier eller försäkringar. Det finns med andra ord ingen garanti hur mycket pension du får, det kan bli mer eller mindre. Observera att om Alecta ger din arbetsgivare premierabatter innebär det att det blir mindre del som avsätts för din 10-taggarlösning.

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 12 december 2012.Fråga:
Jag har fått ett riktigt bra jobberbjudande men det finns inget kollektivavtal på den arbetsplatsen och det finns heller ingen tjänstepension. Vad innebär det för mig?
//Björn

Svar: Förenklat kan man säga att ju högre lön du har desto viktigare är kollektivavtalad tjänstepension.

Den lagstadgade pensionen tar bara hänsyn till inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket innebär 34 125 kronor per månad för år 2012. Om du skulle bli långvarigt sjuk täcker den lagstadgade delen endast 7,5 prisbasbelopp som motsvarar månadsinkomst upp till 27 500 kronor. Lönedelar över dessa nivåer räknas inte med.

Vid en månadslön på 40 000 kronor är skillnaden från att ha kollektivavtal mot att inte omfattas cirka 14 000 kronor per månad efter femton dagars sjukskrivning och cirka 11 000 kronor per månad efter tre månaders sjukskrivning. För att ha likvärdigt skydd är ett alternativ att teckna egna försäkringar vilket kan vara dyrt.

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 12 december 2012.

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2016-12-08
Bli medlem