Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ledarnas inkomstförsäkring vid arbetslöshet

Ledarnas inkomstförsäkring ger dig ekonomiskt skydd om du blir ofrivilligt arbetslös. Den gör att du kan få upp till 80 procent av din inkomst i maximalt 200 ersättningsdagar.

 • BASFÖRSÄKRINGEN försäkrar inkomster upp till 80 000 kronor/månad i 100 ersättningsdagar. Du omfattas om du är medlem i Ledarna och under 65 år. Månadsavgiften 75 kronor ingår i medlemskapet.  

Om du blev medlem i Ledarna före den 1 juli 2014 och har anmält att du har en inkomst upp till 25 000 eller upp till 30 000 kronor i månaden ska du anmäla till Bliwa när din lön ökar. Det är viktigt att din försäkring motsvarar din månadsinkomst så att du får rätt ersättning. Under rubriken "Försäkringar" på Min profil kan du själv se vilket inkomstintervall du anmält och göra ändringar. Du kan också mejla till ledarna@bliwa.se eller ringa Ledarnas kundtjänst hos Bliwa på telefonnummer 08-696 22 70.

Vill du försäkra en högre inkomst eller en längre tid kan du välja att teckna tilläggsförsäkringar:

 • TILLÄGGSFÖRSÄKRING – TID försäkrar ytterligare 100 ersättningsdagar
 • TILLÄGGSFÖRSÄKRING – INKOMST försäkrar inkomster upp till 120 000 kronor/månad

 

Så fungerar inkomstförsäkringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Inkomstförsäkringen gäller även om du inte är medlem i en a-kassa. Men tänk på att din totala ersättning som arbetslös blir högre om du är medlem i en a-kassa än om du inte är det. Läs mer om hur det fungerar hos Bliwa.

 • För att få ut pengar från försäkringen behöver du bland annat ha haft den i ett år (sk kvalificeringstid) utan att ha varit arbetslös under den tiden och ha en inkomst över 25 025 kronor i månaden – men även tiden när du tjänar mindre än 25 025 kronor räknas för att uppnå tidskravet. Du kan dessutom räkna med din tid med inkomstförsäkring hos andra förbund.

 • Om du tidigare var med i ett annat förbund med fler antal ersättningsdagar i den obligatoriska försäkringen och om du tecknade Tilläggsförsäkring Tid samtidigt som du blev medlem i Ledarna, får du tillgodoräkna dig tiden från det andra förbundets obligatoriska försäkring till Ledarnas Tilläggsförsäkring Tid. Det gör att du kan få ersättning i lika många dagar som du hade rätt till från ditt tidigare förbund om du skulle bli arbetslös under det första året som medlem i Ledarna. Du kan dock aldrig få mer än totalt 200 ersättningsdagar.

  Om du väljer att teckna Tilläggsförsäkring Tid i andra fall än vad som beskrivs ovan måste du ha haft den försäkringen under ett år (sk kvalificeringstid) utan att ha varit arbetslös under den tiden för att få ersättning från den.

 • Om du har en högre inkomst än 80 000 kr och väljer att teckna Tilläggsförsäkring Inkomst måste du även här ha haft den försäkringen under ett år (sk kvalificeringstid) utan att ha varit arbetslös under den tiden för att få ersättning från den.  Får du däremot en höjd lön och ansöker om att få teckna Tilläggsförsäkring Inkomst hos Bliwa inom 3 månader från det att du fått vetskap om din löneförhöjning eller från det att den nya lönen börjar gälla behöver du inte ha haft den under ett år för att få ersättning. Då är det kvalificeringstiden i din basförsärking som räknas.  

Allt om Ledarnas inkomstförsäkring hos Bliwa:

Bliwa Skadeförsäkring AB är försäkringsbolag för både basförsäkringen och tilläggsförsäkringarna. Detta är en kortfattad beskrivning av Ledarnas inkomstförsäkring. De fullständiga bestämmelserna som ligger till grund för skaderegleringen finns i försäkringsvillkoren.

Om du blir arbetslös

 1. Anmäl detta skriftligt till Bliwa
 2. Om du varit arbetslös i minst sex månader kan du ansöka om premiebefrielse för vissa försäkringar som du tecknat som medlem i Ledarna. Kontakta Bliwa och Trygg Hansa

Livförsäkring för arbetslösa

Om du skulle avlida före 65 års ålder ger livförsäkringen en engångsersättning till dina efterlevande. Du omfattas av livförsäkringen om du är medlem i en godkänd arbetslöshetskassa samt omfattas av Ledarnas inkomstförsäkring. Försäkringen ingår i ditt medlemskap.

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-02-01

Kontakta Bliwa

Bliwa

Bliwa
– Ledarnas kundtjänst hos Bliwa besvarar frågor om din inkomstförsäkring och personförsäkring.
08-696 22 70 eller ledarna@bliwa.se

Mer om Ledarnas försäkringar hos Bliwa

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem