Pension och försäkring
Försäkringar och pensioner regleras både i lag och i avtal. Du kan också omfattas av egna privata försäkringar. Ditt medlemskap i Ledarna ger dig tillgång till en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Markera den situationsknapp du är intresserad av - exempelvis "Vad händer om jag blir arbetslös?" - och din anställningsform, och låt oss guida dig till vad som gäller för just dig genom lag, avtal och ditt medlemskap i Ledarna.
Det finns 23 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ersättning vid sjukdom - Privat anställd

Om du blir sjuk kan du få ersättning som regleras i lag och kollektivavtal. Vem som betalar ut och ersättningens storlek beror på sjukperiodens längd.

 

Enligt lag

Den första dagen du är sjuk räknas som karensdag och för den dagen betalas ingen ersättning ut. Dag 2 till 14 får du lagstadgad sjuklön från din arbetsgivare. Från dag 15 i sjukperioden får du lagstadgad sjukpenning från Försäkringskassan. Om Försäkringskassan bedömer att du troligtvis inte kommer att återfå din arbetsförmåga så betalar Försäkringskassan ut sjuk- eller aktivitetsersättning. Den lagstadgade ersättningen går aldrig över 7,5 prisbasbelopp vilket motsvarar 28 000 kronor per månad för år 2017. Prisbasbeloppet (pbb) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2017 är pbb 44 800 kronor.

Mer information finns på Försäkringskassan

 

Enligt kollektivavtal för privat anställd

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats betalar arbetsgivaren sjuklön från dag 15 för de lönedelar som överstiger sjukpenning från Försäkringskassan. De första dagarna mellan dag 2 – 14 är reglerade enligt lag. Från dag 91 kan du få ersättning i form av ITPs sjukpension från Alecta som kompletterar sjukpenning från Försäkringskassan. Kollektivavtalad ersättning kompletterar den lagstadgade ersättningen för lönedelar över 7,5 prisbasbelopp vilket motsvarar 28 000 kronor per månad för år 2017. Gå in på Alectas hemsida för att läsa mer.

Sjuklön och sjukpenning beräknas på prisbasbeloppet (pbb) som förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2017 är pbb 44 800 kr. För lönedelar som överstiger 7,5 pbb används inkomstbasbelopp (ibb) som följer förändringar i den allmänna inkomstnivån i samhället för beräkning av ITP sjukpension. Ibb för år 2017 är 61 500 kr.

Har du ett tillräckligt ekonomisk skydd om du skulle bli långvarigt sjuk?

PTK Rådgivningstjänst hjälper dig som är privatanställd med tjänstepensionsavtalet ITP att beräkna vilken ersättning som just du kommer att få under olika perioder av en eventuell långvarig sjukskrivning. Genom att uppskatta ditt behov av ersättning kan tjänsten sedan hjälpa dig att beräkna vilket kompletterande sjukskydd som du bör skaffa genom gruppsjukförsäkring eller privat sjukförsäkring.


Läs mer om tjänsten eller gå direkt till PTK Rådgivningstjänst.

 

Ersättningsnivån totalt

Utöver PTK Rådgivningstjänst, där du både får en prognos och individuell rådgivning, kan du också gå in på webbplatsen Ersättningskollen för att få en bild över ersättningens storlek i förhållande till lönenivå.

 

Medlemsförsäkringar

Genom ditt medlemskap i Ledarna kan du välja att komplettera ditt skydd med medlemsförsäkringar. Genom att logga in här på Ledarna.se kan du se dina medlemsförsäkringar. 

Text: Erica Ropero Uppdaterat: 2017-03-14

Besök Knegdeg


Knegdeg.se är till för dig som vill veta mer om vad kollektivavtal kan betyda för din ekonomi. Här får du reda på vad avtalet kan vara värt i pengar vid olika händelser i livet.
Läs mer på knegdeg.se

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem