Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Chefsstöd vid uppsägningar och varsel

Som chef är det mycket att tänka på, utöver det rent arbetsrättsliga, när du ska hantera uppsägningar. Såväl vad gäller de medarbetare som ska sluta som de som ska jobba kvar. Här har vi samlat information om de reaktioner som kan uppstå i personalgruppen i samband med uppsägningar, tips på hur du genomför svåra samtal och vilket stöd du som chef kan få för egen del.

Om en organisation hanterar uppsägningar på rätt sätt skapar det förutsättningar för att alla parter ska kunna gå vidare så bra som möjligt.

Att tänka på:

Fundera även igenom hur du ska genomföra de samtal där du meddelar medarbetare om eventuella nedskärningar i personalstyrkan eller, efter avslutade förhandlingar, samtalen med de som faktiskt blir uppsagda. Ett sätt att förebereda dig kan vara att läsa våra guider om medarbetarsamtal

De arbetsrättsliga reglerna kring uppsägning

I våra chefsguider om varsel, förhandlingsskyldighet, omorganisationuppsägning och avskedande hittar du användbar information kring de arbetsrättsliga regler som gäller om du som chef ska avsluta en anställning. 


Ditt stöd

Ledarnas Chefsrådgivning erbjuder personlig och professionell chefsrådgivning till dig som är medlem. Hit kan du höra av dig när du behöver hjälp av någon utanför din arbetsplats, som förstår din situation som chef. Alla chefsrådgivare och förhandlare på Ledarnas Chefsservice har egen chefs- eller ledarerfarenhet.

Uppdaterat: 2015-08-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem