Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Kvarvarande personal vid uppsägningar

När ledningen lägger ner mycket energi och resurser på uppsägningarna är det inte ovanligt att man glömmer bort eller inte orkar ta tag i de medarbetare som ska stanna kvar. Men du – och ditt agerande – som chef är mycket viktig för dem som ska arbeta vidare i företaget.

När arbetskamrater blir uppsagda påverkas även de som inte sägs upp. För en tid rubbas förtroendet för företaget och ersätts av misstro, skadad lojalitet, förlorad trygghet och ökad stress. De som ska stanna kvar kan ha skuldkänslor, blandat med lättnad. För att de nya målen ska nås måste resurser läggas på dem som ska arbeta kvar i företaget.

Information bör lämnas på olika nivåer. Vd informerar om övergripande frågor, områdeschef lämnar information om sitt område och närmaste chef informerar om frågor som rör den egna arbetsgruppen.

Information om personalminskningarna ska göras snarast efter det att uppsägningarna genomförts. Informationen ska sedan koncentreras till att handla om den nya organisationen och verksamheten framåt.

Du och ditt agerande som chef är mycket viktigt för dem som ska arbeta vidare i företaget. Det beror till stor del på dig hur snabbt din arbetsgrupp kan nyorientera sig. Ge din arbetsgrupp tillfälle att ventilera känslor och diskutera situationen i något forum. Du har då möjlighet att ge saklig information. Avbryt inte, gå inte i försvarsställning. Tala om målen, och att varje person i gruppen är viktig för att de ska uppnås.

Om du som chef saknar information så att du inte kan besvara frågor måste du ta upp det med din egen chef, så att du kan möta din arbetsgrupp, och ge dem svar nästa gång.

Uppdaterat: 2012-06-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem