Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Reaktioner vid uppsägningar

Vid mer omfattande förändring är det vanligt att några individer hamnar i kris. De känner att marken börjar gunga under fötterna och all trygghet dras undan. Detta gäller inte minst när det finns oro för att förlora sin anställning.

Kriskurvan

Den första reaktionen är förnekelse. Den berörda bemöter in­formation med "Det kan inte vara möjligt...", Nej, det kommer nog inte att blir av..." etc. Den här fasen avlöses av starkt ilska och aggression. Det är inte ovanligt att personen "skjuter budbäraren". Ilskan kan riktas åt alla möjliga håll.

Nästa fas är ett slags köpslå­ende kring situationen. Den berörda personen försöker hitta lösningar för att undkomma förändringen. Därefter vidtar en tid med depression med en stark upplevelse av uppgivenhet och nedstämdhet. I bästa fall går denna över till förmån för en acceptansperiod.

Personen accepterar faktum och börjar så småningom förlika sig med tanken på den nya situationen. För de som går ur kurvan riktas nu blicken framåt till om- och nyorientering för att anpassa sig och göra det bästa av situationen.

Uppdaterat: 2012-08-16

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem