Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Att leda förändring

Omorganisation, nytt IT-system eller utveckla nya tjänster?

Förändringsarbete är en given del av vardagen som chef. Du behöver hela tiden hantera små och stora förändringar. Det mesta tyder på att förändringstakten har ökat i samhället och att den kommer fortsätta att öka.

För att vara framgångsrik som organisation krävs förmågan att kunna anpassa sig till förändringar. Det kräver förändringskompetenta chefer och medarbetare som hela tiden är beredda att pröva andra sätt att arbeta. 

Utveckling kräver förändring

Många chefer drivs av möjligheten att påverka och utveckla verksamheten och medarbetarna. Det är roligt och inspirerande att se när människor vågar pröva nya idéer, kommer med förslag till förbättringar och tar ett större ansvar. Det är också bra för verksamheten.

Men all typ av utveckling kräver förändring oavsett om det gäller enskilda individer eller verksamhetsutveckling av organisationer. Så vill du arbeta med att utveckla din organisation och dina medarbetare behöver du kunna leda förändringsarbete.

Förändring bygger på ett nytt agerande

Den stora utmaningen i att leda förändring, vare sig det gäller en omorganisation eller att införa ett nytt IT-system, är att få medarbetarna att arbeta på ett annorlunda sätt, nu och framöver. Det krävs att varje individ själv inser det nödvändiga i förändringen för att den ska bli beständig.

Det behövs också en flexibel organisationsstruktur, som möjliggör nya roller och nya uppgifter. 

Ledarskapet i förändringsarbete

Eftersom det är medarbetarna som avgör om förändringen ska lyckas eller inte, är din viktigaste uppgift som chef att få med medarbetarna. 

Vi har valt ut fem olika områden för att lyckas med det:

Hur fungerar förändringsprocesser?

Det finns många olika sätt att se på förändringsprocesser. Det synsätt du väljer får konsekvenser för hur du planerar och genomför förändringsarbetet.

Våra utgångspunkter är att:

  • förändring är ständigt pågående
  • förändringsarbete handlar i stor utsträckning om att ändra paradigm hos dig själv och dina medarbetare
  • förändringar får oftast oförutsedda konsekvenser eftersom organisationer är levande system
  • motstånd förekommer i princip alltid vid förändringar
Text: Jens Andersson Uppdaterat: 2016-02-18

Digital kurs: Leda förändring

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem