Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Hantera motstånd

Motstånd är en naturlig del av förändringsprocesser. Motstånd finns i princip alltid med, till och med om det handlar om en i grunden positivt förändring. Din uppgift som chef är att hantera motståndet och ta tillvara på den viktiga information som kan finnas där.

Du behöver lyssna och ställa frågor för att försöka förstå vad motståndet bottnar i. Är det rädslor för att inte klara av de nya uppgifterna och göra fel? Är det rädslor för att verksamheten och kunderna ska bli lidande av det nya sättet att arbete? Eller för att tiden inte ska räcka till?

Att hantera motståndet tar en del tid och kräver en del tålamod, men det kommer leda till att fler accepterar förändringen och att den blir mer beständig.

Däremot ska du inte lägga all tid och energi på motståndarna, utan du måste även fortsatt motivera de som är positiva till förändringen och de som tagit till sig det nya sättet att arbeta.

Några aktiviteter som kan hjälpa dig att hantera motstånd:

  • Håll möten med dina medarbetare där du lyfter upp och diskuterar de risker som ni tillsammans ser med förändringen.

  • Visa att du förstår den oro som människor känner för det nya och att du tar det på allvar.
  • Berätta om hur du tror att det kommer att bli när förändringen är genomförd, för såväl grupp som individ.
Text: Jens Andersson Uppdaterat: 2015-10-12

Digital kurs: Leda förändring

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Film: Motstånd

Bo Ahrenfelt, dramalärare, läkare och psykiater med gedigen erfarenhet av arbete med ledningsgrupper i förändringsarbete, pratar om motstånd i förändringsprocesser.
Se filmen på YouTube

Film: Lär dig skapa förändring

Precis som att majskorn tar olika lång tid på sig att förvandlas till popcorn behöver vi olika tid för att acceptera och omfamna förändringar. Den här filmen ger dig insikter som kan användas vid många typer av förändringar inom en rad branscher. Filmen är baserad på en metafor framtagen av Henrik Challis.
Se filmen på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem