Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Hur fungerar förändringsprocesser?

Förändring är ständigt pågående. Traditionellt sett så bedrivs ofta förändringsarbete i avgränsade projekt med tydlig början och slut. Men förändringar sker hela tiden, även när projekten inte löper.

Ny teknik, nya värderingar och nya beteenden hos kunder och användare gör att vi ständigt justerar och anpassar oss och vårt sätt att arbeta. Helt plötsligt använder alla på jobbet samma sökmotor på webben och det har blivit acceptabelt att kolla mailen i mobilen under mötena, utan varken beslut eller projekt.

Med en ökad förändringstakt ökar risken att förändringsprojekten kommer försent och att lösningarna blivit omoderna när projektet väl är avslutat. För dig som chef finns stora vinster med att istället bedriva ett löpande, ständigt pågående förändringsarbete som är integrerat i den vanliga verksamheten. Då vänjer du medarbetarna vid förändringar och minskar risken för förlamande motstånd. Du slipper stora omorganisationer som slukar tid och ork från kärnverksamheten. Och ni kan snabbare svara upp mot förändrade behov i omvärlden. 

För att förändra beteenden krävs förändrade paradigm

Våra grundläggande antaganden, paradigm, avgör hur vi agerar i olika situationer. Om du till exempel antar att dina medarbetare är lata, inkompetenta och passiva är det ganska troligt att du lägger tid och resurser på att kontrollera, förebygga fel och tillrättavisa. Om du istället antar att du har kompetenta medarbetare som vill utvecklas och ta ansvar kommer du troligen att visa större tillit, lyssna och delegera.

Hur du agerar kommer i sin tur att påverka vilket resultat ni uppnår i verksamheten.  För att skapa större, mer genomgripande förändringar, så kallade förändringar av andra ordningen, krävs att paradigmet ändras. Det rådande tankesättet måste ersättas av ett annat. Här ställs särskilt stora krav på ledarskapet eftersom du kan behöva utmana det som uppfattas som vedertaget och tas för givet. 

Organisationer och grupper är levande system

Förändringsprocesser är till sin natur ofta komplexa och svåra att överblicka. Det är inte alltid möjligt att förutse vilken påverkan en viss åtgärd har. Du kanske inför en individbonus för säljarna som leder till att försäljningen ökar, men till följd av det blir det mer arbete på löneavdelningen, vilket ledder till att allas löner blir försenade varje månad. Eller så bli kundtjänstmedarbetarna avundsjuka på säljarna och börjar därför prestera sämre.

Grupper och organisationer är levande system som består av många olika individer med olika mentala bilder och viljor. I systemet sker saker och ting sällan i den bestämda ordning som vi lärt oss. En nyckel till framgångsrikt förändringsarbete är att betrakta din organisation som det levande system det faktiskt är. Acceptera komplexiteten, planera för avvikelser och oväntade effekter.

Du behöver planera, men hela tiden justera och ompröva planen utifrån hur processen fortskrider. Men aldrig glömma bort syftet med förändringen och den effekt du vill uppnå.

Förändring innebär motstånd

En annan naturlig del av förändringsarbete är motstånd. För många är det jobbigt att behöva arbeta på ett nytt sätt och lära om. Förändring väcker ofta rädslor eftersom det inte alltid går att förutse vad det nya, oprövade innebär.

Men motstånd är inte bara negativt. Det visar på ett engagemang och ett sunt ifrågasättande som tjänar som kvalitetssäkring av förändringen. Som chef behöver du acceptera motståndet, ta med det i planeringen och lära dig att hantera det för att komma i mål.

Läs chefsguiden Hantera motstånd

Text: Jens Andersson Uppdaterat: 2015-10-12

Digital kurs: Leda förändring

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem