Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Kommunikation i förändringsarbetet

Förändring innebär ett visst mått av kaos, vilket är helt naturligt och kanske till och med nödvändigt för att komma fram till de bästa lösningarna. Kaos leder dock lätt till oro och förvirring hos de inblandade. Det väcker en mängd frågor om framtiden och den pågående processen. Här spelar kommunikationen en avgörande roll.

Syftet med förändringen måste kommuniceras både inledningsvis och löpande under hela processen. Varför gör vi det här och vilken effekt eftersträvar vi?

Du kommer också att behöva kommunicera hur ni kommit fram till beslutet bakom förändringen. Vilka andra alternativ har övervägts? Vilka har varit inblandade? Hur gick diskussionerna?

Ju mer transparent och begriplig, ju större chans att medarbetarna accepterar och anpassar sig till förändringen.

Här är några exempel på aktiviteter som kan underlätta kommunikationsarbetet under förändringen:

  • Upprätta en plan för internkommunikation som anger: Vad vi ska kommunicera, till vem och när?

  • Ta hjälp av kommunikationsavdelningen eller andra proffs på kommunikation.

  • Se till att alla chefer, inte bara högsta ledningen eller experterna, förstår och kan svara på varför förändringen sker.

  • Informera även om det inte det hänt något nytt. Då minskar risken för fantasier och spekulationer.

  • Sätt upp fasta avstämningspunkter, till exempel veckomöten, där det finns möjlighet att diskutera förändringsarbetet och hantera de frågor som väckts.
Text: Jens Andersson Uppdaterat: 2015-10-12

Digital kurs: Leda förändring

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem