Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Motivation

För att lyckas skapa bestående förändringar krävs det att varje individ blir motiverad att ändra sitt sätt att arbeta. Här pratar vi om inre motivation snarare än om piska eller morot, det vill säga en egen personlig övertygelse som inte bara hänger ihop med straff eller belöningar.

Att människor måste vara motiverade betyder inte att människor alltid måste gilla förändringen och se den som något positivt. Det räcker om människor accepterar att förändringen är nödvändig, bara det motiverar till det nya arbetssättet.

Motivation kan beskrivas ur många olika aspekter. Ett sätt är att dela upp det är i individuell, social, och strukturell motivation.

Den individuella motivationen handlar om vad jag personligen ser för fördelar med förändringen. Kanske kan jag bli effektivare, eller minska risken för fel, eller påverka hur andra ser på mig?

Den sociala motivationen handlar om viljan att vara del av en grupp. Alla andra jobbar på det nya sättet och därför vill jag också göra det för att passa in.

När det gäller den strukturella motivationen handlar det om att systemet vi verkar i ska uppmuntra till ett visst agerande. Det ska vara lättare att välja det nya sättet än det gamla. Det kan till exempel vara ett nytt IT-system som är enklare och mer tillgängligt än det äldre manuella systemet.

Här är några aktiviteter som kan hjälpa till att skapa motivation:

  • Lyft fram konkreta exempel som visar på betydelsen av förändringen och fördelarna jämfört med det som var tidigare.

  • Lyft fram gruppens gemensamma framsteg i förändringsarbetet.

  • Diskutera med varje medarbetare vilka fördelar som finns för just den personen i förändringen.
Text: Jens Andersson Uppdaterat: 2015-10-12

Digital kurs: Leda förändring

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem