Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Tillvarata idéer

När man kör fast och inte hittar någon lösning på ett problem beror det ofta på en brist på perspektiv. Genom att bredda perspektiven och att låta fler människor, med olika ingångsvinklar, belysa frågan ökar du möjligheterna att hitta lösningar.

Hur väl du eller ledningsgruppen än har planerat ett förändringsarbete så kommer du alltid att ha missat något perspektiv. Därför är det helt avgörande att involvera de som är närmast berörda av förändringen. Ju tidigare det sker desto bättre.

Medarbetarna sitter på massvis av viktig information som du behöver få del av. Utmaningen för dig som chef är att få människor att släppa prestige och rädslor så att de verkligen säger vad de tycker och tänker. Det måste upplevas som helt riskfritt att komma med idéer eller kritik.

Exempel på aktiviteter som kan användas för att lyfta och tillvarata idéer:

  • Skapa forum för idégenerering, sätt tydliga ramar för vilka behov som idéerna ska utgå ifrån och arbeta för att få fram så många idéer som möjligt, oavsett om de verkar kunna genomföras eller inte.

  • Skilj på att generera och utvärdera idéer för att undvika att självcensur och likriktning.

  • Arbeta fram en rutin för att förverkliga idéer, där det framgår vem som ansvarar för vad, tidplan och resurser. Följ sedan upp löpande.

  • Utse en person som är ansvarig för att dokumentera och sammanställa de idéer som kommer upp i vardagen, till exempel på möten. Det behöver inte innebära att personen sedan är ansvarig för att värdera eller genomföra idéerna.

  • Belöna och uppmärksamma bra idéer, även om de kanske inte kan genomföras.
Text: Jens Andersson Uppdaterat: 2015-10-12

Digital kurs: Leda förändring

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Film: Öppenhets- och tillitsspiralen

I den här filmen presenteras Anders Wendelheims modell som förklarar sambandet mellan tillit och öppenhet. Anders Wendelheim är forskare och lärare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Se filmen på Ledarna Play

Film: Bli bättre på att skapa innovationer

Tratten är den amerikanska innovationskonsulten Andy Stefanovich beskrivning av en innovationsprocess.
Se filmen på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem