Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Chefen som rekryterare

Att rekrytera personal är en stimulerande och lärorik process. Det kan också vara en stor utmaning för många chefer vad gäller tid, kunskap och resurser. Med rätt verktyg och förberedelser kan rekryteringsprocessen bli lättare, effektivare och mer träffsäker.

Chefer rekryterar framtidens chefer och personal och är därmed nyckelpersoner för sin arbetsgivares- och samhällets kompetensförsörjning. Det är därför viktigt att verka för att tillsättningar av chefer och medarbetare sker på ett professionellt sätt, där kompetens värderas utifrån uppgift som ska utföras.

Gamla mönster reproduceras ofta vid rekrytering. I rekryteringsprocessen är det lätt att falla i fällan att rekrytera någon som liknar en själv och sådant man själv blivit belönad för. Detta kan medföra såväl mindre mångfald som mindre lyckade rekryteringar som blir kostsamt för organisationer, individer och samhället.

Ledarna vill erbjuda lösningar för att Sveriges chefer ska ha förutsättningar, kunskap och verktyg för att rekrytera rätt från början. Utifrån detta har vi skapat chefsguider, kurser och podcast under temat "Chefen som rekryterare", där vi fokuserar på kravprofilen, rekryteringsvägar, intervjun, referenser, platsannonsen, rekrytera jämlikt och juridiken vid rekrytering.

Text: Jörgen Kihlgren Uppdaterat: 2015-08-26

Remissvar angående matchningsanställning

Ledarna har svarat på en remiss angående matchningsanställning.

Läs Ledarnas remissvar

Läs utredningen Matchningsanställningen – nya vägar till jobb

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem