Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Experten svarar – rekrytering

Ellen Landberg

Att vara chef innebär att ställas inför många olika frågor och utmaningar. Här ger Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare, svar på en fråga om tillgänglighetsaspekten vid rekrytering.


Vad innebär tillgänglighet vid rekrytering?

Fråga: Jag har hört talas om att det har blivit en lagändring i diskrimineringslagen, som handlar om tillgänglighet, vad betyder det för mig när jag ska rekrytera?

Svar: Lagändringen som du syftar på är förbudet mot bristande tillgänglighet som trädde i kraft 1 januari 2015.

Om du redan arbetar i enlighet med arbetsmiljölagen finns det ingen risk för att du bryter mot förbudet om bristande tillgänglighet, eftersom det inom arbetslivet redan finns en skyldighet att vidta tillgänglighetsåtgärder för personer med funktionsnedsättning.

Åtgärderna kan till exempel handla om tekniska läshjälpmedel för datorer, hörselslingor i möteslokaler, utformning av personalkök och toaletter och placering av dörröppnare. Förutsatt att du följer arbetsmiljölagen kan du i stället se lagändringen som en möjlighet att tänka inkluderande tidigt i rekryteringsprocessen. Redan när du gör en kravprofil kan du säkerställa att specifikationerna är sakliga och baserade på formella krav, att det inte ställs obefogade krav på till exempel språkkunskaper och se till att formuleringar och villkor är köns- och etniskt neutrala.

Vidare i rekryteringsprocessen finns det många möjligheter att arbeta inkluderande. En genomgång av allt från sökvägar, platsannonsens utformning och er webbplats tillgänglighet, till vilka som faktiskt kallas till intervju och i vilka lokaler intervjuerna hålls, är värdefull. Allt för att säkerställa en icke diskriminerande rekryteringsprocess och få det bästa urvalet av kandidater.

Tänk också på att om du anlitar ett rekryteringsföretag är det du som arbetsgivare som blir ansvarig om de diskriminerar i rekryteringsprocessen.

Sköter ni rekryteringen själva, se till att du har med dig personer i rekryteringsprocessen som har kompetens inom likabehandling.

Du kan läsa mer om rekrytering i våra chefsguider. Där finns även information om juridiken vid rekrytering.

Myndigheten för delaktighet har mycket bra information och checklistor som handlar om tillgänglighet

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-08-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem