Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Referenser

Referenstagning, det vill säga, samla information i från tidigare kollegor, kunder och chefer avseende kandidatens förmågor, erfarenheter och kunskaper är mycket vanligt förekommande. I Ledarnas undersökning från 2014 säger sig hela 96 procent av de tillfrågade cheferna att de tar en eller flera referenser på de sökande.

Referenstagning skall ses som en intervju med samma risker, utmaningar och möjligheter som alla andra intervjuformer. Det är viktigt att komma ihåg att den information du får redan tolkad av referenten, vilket gör att värdet blir mindre än den information du får under en intervju. 

I boken "Kompetensbaserad personalstrategi" från 2008 skriver Malin Lindelöw tänkvärt om referenstagning. Hon lyfter fram vikten av att se referenstagningen som den intervju det faktiskt är. En stor utmaning är därför att se till att referenstagning sker med samma precision och eftertänksamhet som själva intervjuförfarandet med kandidaterna.

Om du genomför en ostrukturerad intervju eller samtal med referensgivaren kommer prognosvärdet bli mycket lågt. Troligen finns det en stor förbättringspotential inom detta området.  I Ledarnas undersökning från 2014 svarade över 50  procent att ett genomsnittligt samtal med referenserna blott tog mellan 10 - 20 minuter.

Text: Jörgen Kihlgren Uppdaterat: 2014-11-04

Lyssna på podcast

Exempel på referensmall

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem