Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Etik, antikorruption och mutor

Som chef har du beslutsbefogenheter, åtnjuter förtroende och kontrollerar betalningsflöden, en position som innebär en risk att begå korrupta handlingar medvetet eller omedvetet. Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.

Korruption har allvarliga skadeverkningar för såväl företag som samhället i stort. Du som chef kan dessutom personligen drabbas hårt om du själv gör dig skyldig till eller medverkar till korruption.

Förtroende, ditt viktigaste kapital som ledare

Förtroendet är avgörande i ledarskapet. Ditt beteende betraktas som normgivande. Det förtroende som finns mellan människor i en organisation har stor betydelse för hur enkelt eller svårt det är att genomföra förändringar och med vilken framgång vi hanterar komplexitet.

Förtroende bestämmer hastigheten på innovations- och förändringsprocesser i både företag och samhälle. Om förtroendet är lågt får det stora konsekvenser för dina, gruppens och verksamhetens prestationer. Förtroende tar ofta lång tid att bygga upp men kan raseras på sekunder.

Definition av korruption

Den vanligaste definition av korruption är:

”Att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra.”

Detta betyder att du i utnyttjar din position och gör saker som innebär en opassande fördel för dig eller någon annan. En fördel som av andra inte anses lämplig eller inte ligger i linje med samhällets normer, det vill säga det vi betraktar som normalt och accepterar. Handlingen behöver inte vara brottslig men betraktas ändå som olämpligt.

Text: Erika Svensson och Niklas Gokall Uppdaterat: 2017-01-27

Behöver du ytterligare information eller stöd?

Du kan alltid vända dig till Institutet Mot Mutor (IMM) eller Ledarnas Chefsrådgivning.

Podcast: Så hanterar du korruption

Vad ska du som chef göra för att bete dig lagligt och lämpligt utifrån frågan om mutor och korruption? Vad får du göra? Och vad ska du inte göra? Podden om mutor guidar dig som chef genom lagar och regler.
Lyssna på Ledarna Play

Boktips

Chefsarbetets etik

Redaktör: Tomas Brytting
Förlag: SNS Förlag

Vårdchefens etiska dilemman

Författare: Erica Falkenström
Förlag: Natur och Kultur

Den skenhelige svensken – korruption utan konsekvenser

Författare: Louise Brown
Förlag: Brombergs

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem