Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Juridiska och etiska varningsflaggor

Oavsett var du jobbar bör du se upp om förmånen du vill erbjuda, eller själv blivit erbjuden från någon annan än din arbetsgivare, innehåller något eller några av följande inslag:

 • Förmånen har ett högt, eller i vart fall inte obetydligt, värde.
 • Förmånen ges frekvent till samma mottagare.
 • Förmånen ges i nära anslutning till ett beslut eller affärsförhandlingar som berör givaren.
 • Förmånen består i deltagande i t.ex. evenemang där även mottagarens vänner eller anhöriga bjuds in.
 • Förmånen lämnas inte öppet utan i det fördolda.
 • Förmånen avviker från allmänt accepterade umgängesformer mellan näringslivets aktörer och/eller offentliga organ.
 • Förmånen initieras av mottagaren.
 • Förmånen är villkorad av en motprestation från mottagarens sida.
 • Förmånen är av sådan art att den i huvudsak är avsedd att nyttjas privat.
 • Förmånen består av penninggåvor, presentkort eller liknande.
 • Förmånen består av lån, borgensåtagande eller liknande på villkor som inte är marknadsmässiga.
 • Förmånen ges i form av dold provision från annan än mottagarens arbetsgivare.
 • Förmånen består av rätt att nyttja t.ex. båt eller sommarstuga för privat bruk.

Listan är inte uttömmande utan bör endast ses som exempel på situationer då du som chef bör vara extra uppmärksam och vid behov ta hjälp av någon med kunskaper på området.

Källa: Institutet mot mutor, Näringslivskoden

Text: Erika Svensson och Niklas Gokall Uppdaterat: 2015-12-21

Behöver du ytterligare information eller stöd?

Du kan alltid vända dig till Institutet Mot Mutor (IMM) eller Ledarnas Chefsrådgivning.

Podcast: Så hanterar du korruption

Vad ska du som chef göra för att bete dig lagligt och lämpligt utifrån frågan om mutor och korruption? Vad får du göra? Och vad ska du inte göra? Podden om mutor guidar dig som chef genom lagar och regler.
Lyssna på Ledarna Play

Boktips

Chefsarbetets etik

Redaktör: Tomas Brytting
Förlag: SNS Förlag

Vårdchefens etiska dilemman

Författare: Erica Falkenström
Förlag: Natur och Kultur

Den skenhelige svensken – korruption utan konsekvenser

Författare: Louise Brown
Förlag: Brombergs

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem