Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Om det händer – att hantera misstankar om korruption och mutor

Om det väl händer bör du agera snabbt och med tydlighet.

  • Om du får kännedom om eller misstänker oegentligheter, ta tag i det och utred direkt vad som hänt utan att döma någon på förhand. Sök kunskap om det du misstänker genom att ställa direkta frågor till den det berör. Försök att få en helhetsbild av vad som hänt.

  • Om en medarbetare agerat på ett felaktigt sätt måste det följas av någon typ av åtgärd. Om åtgärden innefattar arbetsrättsliga inslag som varning, omplacering, uppsägning eller liknande rekommenderar vi att du först stämmer av med någon med juridisk specialkompetens på området.

  • Beroende på omständigheterna kan det ibland vara aktuellt med stöd och rehabilitering för den som begått oegentligheter. Vid misstanke om brott bör polisanmälan ske.

  • Be om hjälp och se till att du har någon att bolla frågan med, gärna någon utanför organisationen, det är lätt att bli hemmablind och du kan behöva andra perspektiv på det som hänt.

  • Var konsekvent. Behandla alla lika, oavsett ställning i organisationen eller personliga relationer.

  • Informera medarbetarna regelbundet om vad som händer under en utredning. Skapa förtroende genom öppenhet med det du vet men med respekt för den personliga integriteten och undvik att spekulera.
Text: Erika Svensson och Niklas Gokall Uppdaterat: 2015-12-21

Behöver du ytterligare information eller stöd?

Du kan alltid vända dig till Institutet Mot Mutor (IMM) eller Ledarnas Chefsrådgivning.

Podcast: Så hanterar du korruption

Vad ska du som chef göra för att bete dig lagligt och lämpligt utifrån frågan om mutor och korruption? Vad får du göra? Och vad ska du inte göra? Podden om mutor guidar dig som chef genom lagar och regler.
Lyssna på Ledarna Play

Boktips

Chefsarbetets etik

Redaktör: Tomas Brytting
Förlag: SNS Förlag

Vårdchefens etiska dilemman

Författare: Erica Falkenström
Förlag: Natur och Kultur

Den skenhelige svensken – korruption utan konsekvenser

Författare: Louise Brown
Förlag: Brombergs

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem