Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Att leda åldersmedvetet

Att leda åldersmedvetet är en utmaning som kan berika ditt ledarskap och vara positivt för alla dina medarbetare. Du har möjlighet att förbättra arbetsklimatet, utmana normer och arbeta konkret mot diskriminering.

Skrift: Att leda åldersmedvetetIdag är det fler generationer än någonsin som är på arbetsmarknaden samtidigt. Hur ska du som chef arbeta för att ta vara på deras kompetens? Kunna leda i miljöer där olika generationer möts, där ibland olika värderingar leder till friktion men även till helt nya möjligheter?

Skriften "Att leda åldersmedvetet" handlar om vilka normer, det vill säga vilka osynliga regler, som finns kring ålder, både vad gäller unga och äldre, och hur du och din organisation kan arbeta för att minska risken för åldersdiskriminering och samtidigt förbättra kommunikationen med dina medarbetare.

Skriften handlar också om vikten av att koppla arbetet för lika rättigheter och möjligheter till din organisations värderingar. Den vänder sig till dig som är chef och till dig som arbetar inom HR och den kan användas både i det strategiska arbetet och i den praktiska verksamheten.

Skriften är framtagen av Tema Likabehandling (som drivs av Arbetsmiljöforum) i samarbete med Ledarna, COPA, Sveriges Konsumenter och Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap. Skriften är producerad inom ramen för Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012.


Källa: Att leda åldersmedvetet, Tema Likabehandling

Ålder&arbete


Lästips: Ålder&arbete

Ålder&arbete är ett temamagasin som fokuserar på äldre i arbetslivet. Magasinet har producerats av Du&jobbets redaktion, med stöd från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), och Tema Likabehandling, en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, inom ramen för Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012.
Läs mer hos Du&jobbet

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2013-08-08

Jag vill veta mer om medlemskapet

Beställ Att leda åldersmedvetet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem