Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Chefen och hbtq

Chef i närbild med Pridefärgade ränder framför. Skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö.

Gör skillnad. Visa i handling att du arbetar för inkludering istället för exkludering, och ta ansvar för att leda organisationen framåt. Förutom att du utvecklar ditt personliga ledarskap kommer du skapa en verksamhet i utveckling och tillväxt.

Att få syn på och ifrågasätta normer har många positiva effekter:

  • Skapar större öppenhet.
  • Underlättar kommunikation.
  • Gör det enklare att ta vara på kompetenser.
  • Skapar mer dynamiska organisationer.

Idag är det lättast att ta sig fram i arbetslivet genom att passa in i normen. Handlingsutrymmet kan vara mindre för en hbtq-person, och det yttrar sig exempelvis i hur personen väljer att prata om sitt liv. På en arbetsplats anpassar sig många sig till den stämning och jargong som råder, ofta utan att vi reflekterar över det. Men det finns en risk för begränsningar för den som inte lever enligt normen.

Påverka för mer inkluderande arbetsmiljö

Du som chef är viktig! När du medvetet arbetar för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö underlättar du för den som vill vara öppen på jobbet.

I en inkluderande organisation har alla möjlighet att på ett jämlikt sätt vara med och påverka verksamheten och arbeta i en miljö fri från diskriminering och hindrande strukturer och normer. Alla medarbetare har ett ansvar att bidra till en inkluderande arbetsmiljö och som chef har du stora möjligheter att förändra situationen till det bättre. Du har dessutom en lagstadgad skyldighet att inte diskriminera.

Hbtq – normkritisk utgångspunkt

När du jobbar med hbtq är det viktigt att ha ett normkritiskt perspektiv, det vill säga att du vänder blicken från "de andra" mot dig själv och den egna organisationen. Vad är det jag som chef, och vi i organisationen, gör som kan resultera i exkludering och risk för diskriminering?

Ta hjälp av vår checklista för hbtq-frågor som ger dig konkreta tips på hur du skapar en mer inkluderande arbetsmiljö – börja redan idag!

Läsning

”Chefen viktig för hbtq-arbetet” – intervju med Martin Klaar på Kriminalvården, den första myndighet som hbtq-certifierats

Uppdaterat: 2017-07-30

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem