Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

”Chefen viktig för hbtq-arbetet”

Porträtt Martin Klaar, Kriminalvårdens utbildningschef Martin Klaar, utbildningschef, Kriminalvården.

I år hbtq-certifierades Kriminalvården som första myndighet i Sverige. Certifieringen tillsammans med myndighetens hbtq-strategi gör att chefer har en tydligare grund att stå på för att arbeta med värdegrund och likabehandlingsfrågor kopplat till hbtq-perspektivet. Ledare har ansvar för allas lika värde och måste reagera och agera.

Det är Utbildningsenheten på Kriminalvården som hbtq-certifierats genom RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Enheten har kontakt med all personal i myndigheten. Martin Klaar, utbildningschef, säger att chefer har ett särskilt ansvar i hbtq-frågan.

– Det är vi som chefer som har ansvaret att aktivt arbeta med värdegrundsfrågorna och att de efterlevs på arbetsplatsen. Utbildningsenheten hoppas efter sin certifiering att chefer vänder sig till dem för stöd i frågorna. Vi arbetar nu också fram en e-utbildning i hbtq-frågor som ska vara en form av stöd.

Verktyg för att arbeta med likabehandling

Kriminalvårdens arbete för att bli hbtq-certifierade startade 2015 då generaldirektören beslutade att utbildningsenheten skulle certifieras. Certifieringen gör att arbetsplatsen får ett verktyg för att systematiskt kunna arbeta med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter med fokus på hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet och vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär.

– Man kan göra mycket på arbetsplatsen för att alla ska behandlas lika, säger Martin Klaar. Inom certifieringen har vi också tittat närmare på den fysiska arbetsmiljön. Hur är till exempel omklädningsrummen byggda, finns det tre stycken? Alla kanske inte identifierar sig som man eller kvinna. Är toaletterna könsneutrala, och så vidare.

– Ledarskapet är en grund i genomförandet av detta, hela frågan kring mänskliga rättigheter och allas lika värde ska cheferna och våra medarbetare vara bärare av. Följs inte vår värdegrund ska både chefer och medarbetare reagera, men chefer har ett ansvar att agera.

Hbtq-perspektivet har betydelse i många delar av verksamheten, till exempel vid en rekrytering.

– Man kanske inte ska ställa frågan om hen har en fru eller man. Utan kan fråga om hen har en partner istället, säger Martin Klaar.

Mer om inkluderande ledarskap för dig som chef

Hos Ledarna kan du få hjälp på flera sätt för att arbeta mer jämställt och inkluderande, bland annat har vi en checklista för dig som chef gällande hbtq-frågor.

Till  höger hittar du också länkar till chefsguider och poddar om inkluderande ledarskap.

Uppdaterat: 2017-07-30

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem