Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

En inkluderande organisation

Inkludering är en förutsättning för att fullt ut kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Det räcker inte med att ha en kvantitativt jämställd eller jämlik organisation, arbetet med företagskultur, värderingar och den dagliga arbetsmiljön är ett arbete som är ständigt pågående. 

En inkluderande organisation utmärks av att man har en kultur där man tillvaratar olika perspektiv. För att kunna göra det måste man bland annat vara en lärande organisation med högt i tak och med förutsättningar att dela kunskap. Den typen av organisation kräver en del av chefer och ledare men även av medarbetare.

Frågor att ställa dig när du läser punkterna nedan:
Hur ser det ut i din organisation – vad är ni bra på och vad kan ni göra bättre? Vilket ledarskap krävs det av dig för att uppnå och driva en sån här typ av organisation? 

 • Det finns ett engagemang för mångfald och inkludering från chefer och medarbetare på alla nivåer.
  Vi vet varför arbetet är viktigt. Alla anställda tar sitt ansvar för att upprätthålla våra gemensamma värderingar. Chefer och medarbetare reagerar om någon blir exkluderad.
  Läs tips från Ledarnas expert

 • Vi har en inkluderande arbetsplatskultur.
  Alla njuter av en god arbetsmiljö oavsett status, bakgrund, kön, ålder etc. ingen exkluderas, trakasseras eller diskrimineras. Minoritetsgrupper känner sig inkluderade i och med den öppenhet som finns på arbetsplatsen. Alla medarbetare kan komma till tals, det har vi tekniker för. Vi lyssnar på varandra. Kommunikationen och informationen flödar relativt fritt i vår organisation.
  Läs tips från Ledarnas expert

 • I vår organisation tar vi tillvara vars och ens potential.
  Vi ser på medarbetarna som en resurs. Vi rekryterar de främsta talangerna tack vare en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, såväl externt som internt. Vi känner till våra medarbetares olika kompetenser och erfarenheter. Kreativitet och innovation stimuleras.
  Läs tips från Ledarnas expert

 • Alla i vår organisation har lika tillgång till möjligheter.
  Vårt belöningssystem är jämlikt. Vi anpassar arbetsplatsen efter vars och ens fysiska och psykiska förmågor. Arbetsvillkoren skiljer sig inte åt mellan män, kvinnor, personer med uländks bakgrund eller olika åldrar etc.
  Läs tips från Ledarnas expert

 • Vi är en lärande organisation.
  Vi hanterar framgångsrikt konflikter och har dessutom rutiner för detta. Problem som noteras i organisationen använder vi oss av för att utvecklas eftersom vi är en lärande organisation. Vi lär av misstagen. Det finns en acceptans för att göra fel.
  Läs tips från Ledarnas expert

 • Vi har en väl fungerande organisation för arbetet.
  På lång sikt kommer vi att bli ännu bättre tack vare vårt arbete med kartläggning, visioner, policies, styrning, utbildning och uppföljning.
  Läs tips från Ledarnas expert

Källa: Patrik Edgren, Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Lästips

Inkluderande synsätt – en strategi för mångfald i staten, Arbetsgivarverket 2008

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-11-02

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem