Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ledarskapstips

Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, tipsar här om hur du kan arbeta för att skapa ett engagemang för mångfald och inkludering från chefer och medarbetare på alla nivåer.


Hitta ert VAD och planera sedan HUR

Att jobba med jämställdhet, mångfald och inkludering är en kompetens i sig. Utgå från att ni behöver anlita experter för att skapa fungerande processer.

  • Hitta organisationens ”vad” och ”varför”. Vad menar vi när vi pratar om mångfald? Vad vill vi förändra? Varför? Gör en genomlysning av organisationen för att se hur det ser ut idag och sätt konkreta mål.

  • Se till att alla i företaget har en minsta nivå i kunskap som rör mångfald.

  • Ta reda på vad som är exkluderande i er kultur och börja jobba där.

  • Mät upplevelsen av inkludering i din organisation, till exempel genom anonyma medarbetarundersökningar som fokuserar på hur de anställda upplever sin arbetsplats.

  • Sätt mål inom området som alla medarbetare och chefer följs upp på. Till exempel i medarbetar- och utvecklingssamtal; Hur har du bidragit till en inkluderande organisation?


Utgå från att det handlar om verksamhetsutveckling

Idag vet vi att det är avgörande att ledningen är engagerade i arbetet för mångfald och jämställdhet. Utan ledningens stöd och prioritering så blir det inget långsiktigt hållbart förändringsarbete.

  • Hantera frågor om inkludering som en del av verksamhetsutvecklingen, och följ upp tydligt satta mål.


Koppla värderingar till konkreta beteenden

Organisationens värderingar måste vara väl förankrade hos alla medarbetare på alla nivåer. Men att läsa ett dokument och hålla med är en helt annan sak än att agera i enlighet med värderingarna i den dagliga verksamheten. Diskutera därför värderingar utifrån beteenden och handlingar.

  • Ett sätt att göra det är att utgå från riktiga eller påhittade dilemman som är relevanta i organisationen. Du kan också använda kortleken ”Mångfald eller enfald?” som diskussionsunderlag. Det är ett kortspel som har tagits fram av MINE i samarbete med MUCF. Läs mer hos MINE

  • Lyft in organisationens värderingar och vad de betyder i verksamheten redan i rekryteringsprocessen.

 

Chefsguide: En inkluderande organisation

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-11-02

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem