Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ledarskapstips

Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, tipsar här om hur du kan arbeta för att ta tillvara var och ens potential.


Säkerställ en jämlik rekryteringsprocess

Att säkerställa en jämlik rekryteringsprocess handlar om att vara medveten och ha kunskap om hur fördomar, normer och förväntningar styr oss. Därför behövs kunskap kring detta, till exempel kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna. Så länge man inte specifikt adresserar risken för diskriminering så är risken stor att normer omedvetet reproduceras.

  • Att jobba med rekrytering kopplat till jämställdhet och mångfald är en kompetens i sig, utgå från att ni behöver anlita experter för att skapa fungerande processer.

  • Många chefer är ansvariga för rekryteringen utan egentlig utbildning, risken ökar då att rekrytera med magkänslan, vilket i sin tur ökar risken för att ni inte anställer den mest lämpade kandidaten. Utbilda därför alla som rekryterar utifrån ett mångfaldsperspektiv.

  • Se till att ha strukturerade, kompetensbaserade och transparenta rekryteringsprocesser.

  • Skapa transparenta karriärvägar för att på bästa sätt kunna rekrytera internt.
    Chefsguide: Chefen som rekryterare

 

Utmana medvetet idéer kring vad som är kompetens och potential

Undersökningar visar att det är skillnad i hur kvinnor och mäns potential bedöms; Kvinnor bedöms oftare utifrån vad de kan och män bedöms oftare utifrån deras potential.

  • Som chef är det centralt att du har en nära relation till dina medarbetare och för regelbundna samtal med dem om deras arbetssituation och era uppdrag. På så sätt har du god kunskap om kompetens och potential.

  • Om någon av dina medarbetare säger nej vid en fråga som rör till exempel befodran eller ett krävande uppdrag, utmana tanken om potential och utgå från att din roll som chef är att skapa förutsättningar för dina medarbetare: Vad behöver du för att ta det här steget? Vad behöver vi göra för dig?


Uppmuntra idéer

Uppmuntra en kultur där du tar emot idéer från dina medarbetare. Tänk på att det finns en tid för att ta emot och en annan för att värdera. Om man entusiastiskt berättar om en idé vill man inte mötas av ett direkt nej. Utgångspunkten är att alla idéer är goda. Sen är det en annan sak om vi ska genomföra dem.

  • Kan ni tillsammans i arbetsgruppen planera in tid för att diskutera nya idéer? En av medarbetarna kan ha ansvaret för att samla in alla nya idéer som ni sedan kan gå genom på till exempel ett enhetsmöte.

  • Be dina medarbetare skriva en kort veckologg varje vecka och maila till dig. Vad har de gjort, vad har de lärt sig, har de fått nya idéer till verksamheten, har de någon återkoppling till dig? På så sätt bygger du kunskap kring dina medarbetare. Kom ihåg att återkoppla så att de vet att du tar del av det de skriver.


Chefsguide: En inkluderande organisation

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-11-02

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem