Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ledarskapstips

Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, tipsar här om hur du kan arbeta för att alla i organisationen har lika tillgång till möjligheter.


Säkerställ jämlika processer

Kartlägg och analysera din verksamhet för att få en översiktlig bild av hur verksamheten styrs och finansieras samt hur den bör förändras för att bli mer jämlik.

Använd metoden 4R och gör en analys utifrån representation, resurser och realia. 4R metoden är framtagen inom ramen för jämställdhetsintegrering, men kan användas på flera sätt.


Satsa på en genomarbetad lönekartläggning

Arbetet med lönekartläggning är effektivt för att upptäcka oförklarliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning vart tredje år i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Många organisationer tror sig ha jämställda löner men vid en lönekartläggning visar det sig att det inte stämmer.

Läs mer om lönekartläggning hos DIskrimineringsombudsmannen

Ta hjälp av Diskrimineringsombudsmannens Analys lönelots som är en enkel metod för bedömning av arbetskraven vid en arbetsvärdering inför en lönekartläggning.

Uppfyll grundläggande krav på tillgänglighet

Se till att alla lokaler, konferenser och informella träffar är tillgängliga utifrån grundläggande krav. Detta gäller både information, kommunikation och fysisk tillgänglighet. Det gäller självklart era egna lokaler också.

Läs mer hos Myndigheten för tillgänglighet

 

Chefsguide: En inkluderande organisationText: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-11-02

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem