Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 276 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Bemötande och en inkluderande organisation

En vanlig orsak till upplevd diskriminering är generaliserande föreställningar om människor med funktionedsättning som grupp.

Det visar rapporten Mötas av hinder som Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten för Delaktighet (MFD) tagit fram.

Det handlar inte endast om att se till att lokaler, verksamhet, information och kommunikation är tillgänglig för alla. I stor utsträckning krävs arbete för att höja kunskapen om funktionsnedsättningar och tillgänglighet för att på sikt förändra fördomar.

En central uppgift för dig som chef är att jobba för en bra företagskultur och en viktig del i den handlar om bemötande och inkludering. Du som chef är viktig som normbärare i organisationen och har också möjlighet att organisationens medlemmar hela tiden lär och blir bättre på ert arbete och er kultur.

I chefsguiden En inkluderande organisation finns konkreta tips på vad du som chef kan göra för att skapa en kultur och en arbetsmiljö byggd på respekt.

Lyssna också på podden Inkluderande ledarskap på Ledarna Play.

Läs mer

Tillgängligt för alla (Sveriges Kommuners och Landsting, SKL, 2014). Jonas Helgesson är en av de intervjuade i den här skriften. Han har själv en funktionsnedsättning och berättar i intervjun om vikten av ett bra bemötande. Här finns också flera exempel på företag som anställt personer med funktionsnedsättning.

På Jobbet #6 (Arbetsförmedlingen, 2013) Hur bemöter vi personer med funktionsnedsättning på bästa sätt? Har en person med nedsatt rörelseförmåga samma behov som en person med ADHD och autism? I artikeln berättar Charlotte Ohlson Bresciani som fick en ryggmärgsskada och Håkan Jansson som har autism om deras upplevelser inom ramen för EU-projektet Consensio.

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-01-07

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem