Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Checklista för dig som är chef

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är samlingsnamnet på olika medfödda kognitiva funktionsnedsättningar som påverkar vårt sätt att tänka, minnas och lära in. Två vanliga diagnoser är ADHD och Asperger. Här är ett urval av tips från arbetsgivare, samt från medarbetare som själva har en funktionsnedsättning, kring vad du som chef kan göra. Kom ihåg att tipsen är generella - prata i första hand med din medarbetare utifrån den personens specifika behov.

  • Se till att krav och arbetsuppgifter är ordentlig specificerade. En checklista kan vara bra att ta fram.

  • Var flexibel med tiden. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ibland ta längre tid än genomsnittet i en arbetsuppgift. Det beror på att personer med ADHD till exempel har ett mer holistiskt tänkande vilket gör att det som ”kommer ut” är mer komplext och färdigtänkt.

  • Ha en tydlig och uttalad plan för den anställde. Det är viktigt att den som anställs vet vad som förväntas.

  • Börja med avgränsade arbetsuppgifter och bygg på eftersom. Ha en rutin för uppföljande stöd/regelbundna avstämningar. Det kan vara med den anställde, handledaren, mellanhanden och ansvarig chef. Hur ofta beror förstås på individen.

  • Utse ett uttalad handledare och ha regelbundna uppföljningar tillsammans med den anställde. Se till att handledaren och ansvariga finns tillgängliga vid konflikter. En person som båda har förtroende för kan hjälpa er att navigera i anställningen.

  • Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha svårt för omorganisationer på arbetsplatsen. Då kan man gå in med extra resurser just då, till exempel en extra uppföljning, för att se att rutinerna fungerar och checka av hur personen mår.

  • Sträva efter att anställda har kontroll över sina arbetsuppgifter, eftersom höga krav och låg kontroll på jobbet ökar risken för stress. Ställ därför frågan ”Hur upplever du kontrollen över ditt eget arbete?”

  • Fråga, fråga, fråga och lyssna med utgångspunkten vad du kan lära av den anställde och hur du kan hjälpa personen på bästa sätt. Ställ tydliga frågor. ”Hur mår du?” och ”Hur upplever du din arbetsbelastning?” kan ge viktig information.

När anställningen upphör

Om och när det är dags för personen att gå vidare. Ge och be om konkret återkoppling på vad som fungerat bra och mindre bra. Var tydlig om du har råd och tips som kan vara till hjälp för personen på nästa arbetsplats.

Och låt samtalet vara i dialog – uppmuntra din medarbetare att ge återkoppling till dig som chef.

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-01-07

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem