Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Så kan du göra som chef

Ett viktigt första steg när det gäller frågor som rör funktionsnedsättning och tillgänglighet är att höja kunskapen generellt i företaget. Att medvetandegöra fördomar och förändra stereotypa attityder är ett viktigt arbete för att kunna ta tillvara kompetensen i en organisation. I allt arbete som handlar om förändring av attityder är det centralt att ledningen är engagerade och själva har den kunskap som krävs för att skapa långsiktig förändring.

Alla på en arbetsplats behöver inte veta allt, men det är viktigt att det finns en viss förståelse för funktionsnedsättningar och risker för diskriminering.

  • Utbilda alla personer i organisationen i tillgänglighet kring både synliga och osynliga funktionsnedsättningar.
  • Höj kunskapen kring diskrimineringslagstiftningen. Se till att ledning, chefer och fackliga representanter är normsättande i hur man åstadkommer ett öppet arbetsklimat. Kunskap ger mod att ställa frågor, vilket är helt centralt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt i organisationen.

Ta del av vår chefsguide om en inkluderande arbetsorganisation för konkreta ledarskapstips om hur du kan utöva ett inkluderande ledarskap.

projektet ADHD på jobbets webbplats finns många tips, råd och filmklipp som specifikt vänder sig till alla berörda personer på en arbetsplats där det finns människor med ADHD. Här finns även konkreta råd till chefen.

I rekryteringsprocessen

Det är viktigt att ha en strukturerad rekryteringsprocess som innefattar kunskap om diskriminering. I processen finns det flera saker att tänka på.

Se till att ha en kompetensbaserad rekryteringsprocess och tänk på att arbetsplatsen kan anpassas till medarbetare med en funktionsnedsättning. Många gånger kan enkla saker, som stavningsprogram, checklistor och tillgängliga lokaler vara lösningen. Tänk till exempel på det här:

  • Formulera annonser så att sökande med funktionsnedsättning inkluderas. Om arbetet kräver god fysisk och psykisk hälsa, skriv det i annonsen. Ta del av våra tips om hur man utformar platsannonsen.
  • Var tydlig med om det finns möjlighet till flexibel arbetstid och om det går att diskutera omfattningen av arbetstiden.
  • Håll intervjuerna i tillgängliga lokaler så att alla har samma förutsättningar i processen.
  • Om personen som intervjuas berättar om en funktionsnedsättning, ställ frågor som:
    Hur skulle vi kunna hjälpa dig på den här arbetsplatsen?
  • Se specialistkompetensen. Personer inom autism-spektrumet kan ha unika kompetenser vad gäller detaljfokus, uthållighet och problemlösning.

Läs mer i vår chefsguide Chefen som rekryterare.

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-08-31

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem