Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Tillgänglighet underlättar för alla

Många saker som förenklar för oss i vardagen är innovationer som uppstått i ett behov att tillgängliggöra för personer med funktionsnedsättning. Automatiska dörröppnare, hissar, rulltrappor, blandare, brandlarm som blinkar och avfasade trottoarkanter är några exempel som vi idag räknar som självklarheter men som en gång utvecklades utifrån ett specifikt behov.

Ramper är bra för personer i rullstol, personer med barnvagn, med rullator och synsvaga och barn. Att presentera en utställning i både bild och text kan underlätta för personer med kognitiva funktionsnedsättningar men är också bra för barn som inte kan läsa än. Att ta fram lättlästa texter är viktigt för att personer med läs- och skrivsvårigheter, men underlättar också för personer som håller på att lära sig språket. 

Exemplen är många. Och så kan det även vara på en arbetsplats.

Ofta har vi som är normen svårt att se vilka hinder som finns i vår vardag eftersom samhället är uppbyggt efter oss. Ett konkret tips för att på riktigt få syn på hinder i sin organisation vad gäller den fysiska tillgängligheten är att alla får prova att sitta i rullstol under en dag. Det kan dessutom ge viktig kunskap om bemötande och attityder. Ett annat tips är att se tillgängligheten som en arbetsmiljöfråga och undersöka tillgängligheten när ni gör en skyddsrond.

Men det gäller inte bara den fysiska tillgängligheten. När man till exempel har personer med kognitiva funktionsnedsättningar anställda, så är tydlighet ett ledord för att de ska lyckas med sitt uppdrag. Många av de tips som chefer och de anställda själva kommer med är sådant som skulle underlätta för de flesta i organisationen. Ta del av vår checklista

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-01-07

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem