Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Normer och normkritik en viktig utgångspunkt

Vi har ofta en tydlig bild av hur den perfekte medarbetaren ska se ut. Social kompetens, bra språklig kunskap med mera hamnar högt upp på listan. Samtidigt kan ett sådant synsätt innebära att vi blir alltför snäva när vi letar efter nya medarbetare.

I ett företag med många kunder från ett visst land kan det exempelvis vara bättre med en person som talar kundernas språk flytande och som klarar sig tillräckligt bra på svenska. Och social kompetens är egentligen inte en avgörande kompetens i alla tjänster.

Det är vanligt att arbetsplatser är homogena och har man inte kunskap om hur vi påverkas av normer så är risken stor att man rekryterar personer man känner igen och som liknar en själv.

Men om alla dina medarbetare hade samma kön, ålder, bakgrund och erfarenhet – var kommer då de nya infallsvinklarna och idéerna ifrån?

Normer är kopplat till makt

Normer är helt enkelt föreställningar om vad vi förväntas ägna oss åt och hur vi förväntas se ut och uppföra oss. En norm är det som omedvetet anses som normalt, vilket gör att det som inte ingår i normen definieras som avvikande och därmed ofta får ett lägre värde.

Ett sätt att få syn på normer som gäller till exempel kön, är att leta efter de ord som har epitetet kvinnlig- eller manlig framför sig. ”Kvinnlig chef”, manlig sjuksköterska” och ”mammaledig” är exempel på sådana ord.

Exempel på normer är könsnormen, åldersnormen och vithetsnormen. Det vill säga vi har starka föreställningar om vad kvinnor och män ska ägna sig åt, se och uppföra sig enbart utifrån vilket kön personen har, och samma sak gäller också ålder och etnisk tillhörighet.

Idag utmanar vi i vårt samhälle många av de normer som rör kvinnor och män, till exempel att kvinnor och män kan ha samma yrken och att män kan vara föräldralediga, men fortfarande finns hindrande normer kvar.

Läs Ellen Landbergs, ledarskapsutvecklare på Ledarna, blogginlägg på Chefsblogg.se: Våga ifrågasätta normen

När det gäller ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och så vidare finns många hindrande normer kvar som också påverkar människors möjligheter att ta sig in, utvecklas och stanna kvar på arbetsmarknaden.

Chefsguide: Att leda åldersmedvetet

I arbetet förmångfald bör du, för att få långsiktigt hållbara förändringar, arbeta normkritiskt, det vill säga ha kunskap om normer och hur de påverkar oss.

 

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-11-02

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem