Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Använda mål

Syftet med mål är att ha riktning och fokus samt att mäta för att öka förståelsen och lärandet.

Målen ska visa på önskat resultat, vad som är prioriterat och ge riktning för verksamheten under en viss tidsperiod.

I strategin är verksamhetsmålen övergripande medan de operativa målen i verksamhetsplaneringen är uppsatta för det kommande året, men ofta nedbrutna i kortare perioder.

Tydliggöra mål

Ibland kommer direktiv och övergripande mål från ledning eller styrelse och det är inte ovanligt att dessa upplevs som otydliga. Sådana mål formuleras vanligen som abstrakta effektmål som anger vad verksamheten ska leda till. Ett exempel: "vårt mål är att skapa en öppen och trygg arbetsplats som attraherar nya medarbetare".

Kanske behöver du ha dialog med din chef – eller ledningen – kring hur målen ska tolkas för att kunna kommunicera med dina medarbetare. Ni behöver sedan bryta ner de övergripande målen till mål som går att uppnå.

Sätta mål

Det bästa sättet att komma igång och arbeta med mål är att sätta mål och utvärdera din egen prestation. Direkt måste du fundera igenom vad som är viktigt och hur ofta du behöver utvärdera och justera målen. 

Gör sedan samma sak tillsammans med dina medarbetare kring era gemensamma mål. Utgå från de övergripande strategiska målen och ställ er följande frågor för att börja formulera mål: 

  • Vad gör vi i dag som är bra? Hur kan det bli ännu bättre?
  • Vad gör vi inte i dag som vi borde göra?
  • Vad irriterar mig i det dagliga arbetet som jag gärna vill förändra? Hur ska den förändringen se ut?

Relevans

För att målen ska upplevas som relevanta behöver ni mäta ett begränsat antal mål – tre till fem. Fler är svårt att ha i fokus. Många organisationer mäter alltför många nyckeltal – även sådant som inte följs upp. Bestäm var ni ska lägga er energi och ert fokus och ändra hellre oftare.

Inspirerande mål

Sätt mål som engagerar och därför inte går att sluta tänka på! Ändra till exempel ”Vi ska öka försäljningen med 10% under nästa kvartal” till ”Vi ska under nästa kvartal ta in den största order som vi någonsin haft".

Mätbarhet

Redan när du sätter mål så ange hur det ska mätas: Vad ska mätas? När ska det mätas? Hur ska det mätas? Ett exempel på ett operativt mål: "Tiden för framställning av produkt X ska förkortas med 20 procent av dagens produktionstid. Målet ska vara uppfyllt ÅÅMMDD, målet mäts första måndagen varje månad genom att ta ut Y-rapporten."

Beteendemål

Får att kunna leverera resultat är det viktigt att formulera beteendemål – vad som ska göras. Beteendemålen utgår ibland från värdegrunden och lönekriterierna och kan formuleras konkret som till exempel "Föreslå minst fem förbättringar av arbetssättet varje månad".

Läs mer om beteendemål

SMARTA mål

Givet att målen har valts med omsorg behöver de utformas så att det är möjligt att följa upp och utvärdera. Ett utmärkt verktyg för att åstadkomma detta är att gå igenom målen utifrån SMART-modellen.

Läs mer om SMARTA mål

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2016-06-29

Lästips!

Vill du ha inspiration att börja arbeta med och följa upp egna mål?
Läs hur författaren Jurgen Appelo gör för att hantera mål som tar olika lång tid

Använda mål

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem