Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Beteendemål

I en del organisationer väljer man att definiera konkreta beteenden som ska utföras för att man ska lyckas väl i verksamheten. Det innebär att man tar ett steg till och formulerar vad som ska göras – vilka beteenden som ska utövas. Detta kallas ofta för beteendemål och utgår från värdegrunden eller är en del av lönekriterierna.

Ett beteendemål kan formuleras konkret som till exempel "Föreslå minst fem förbättringar av arbetssättet varje månad".

Ett sätt att precisera beteenden är att se till att de stämmer in på följande:

 • Mätbart
  Går att mäta, även med avseende på antalet gånger.

 • Observerbart
  Innebär att beteendet fastnar på film.

 • Specifikt
  Ju tydligare beteendet beskrivs desto enklare att förstå hur det påverkas. Mer specifikt än "Kom i tid till ledningsgruppsmötet" är "Kom till varje ledningsgruppsmöte minst två minuter före utsatt tid".

 • Aktivt
  Man brukar prata om "död-mans-test" – ett aktivt beteende är ett beteende som inte kan utföras av en död person.

 • Tillförlitligt
  Fler än en person ska kunna identifiera beteendet och avgöra om någon utför beteendet eller inte.
Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2016-05-16

Använda mål

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem