Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Uppföljning

För att skapa utveckling och lärande i arbetsgruppen är uppföljning och utvärdering användbara verktyg. Uppföljningen av mål på kortare sikt för att utveckla medarbetare och arbete i rätt riktning och utvärderingen på lite längre sikt.

Uppföljning av mål

Uppföljning är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten. I uppföljningen som görs på kortare sikt  - månadsvis till var sjätte vecka är vanligast - kan ni lära er och korrigera målen för att uppnå de övergripande målen.

Lärande

Uppföljning av mål handlar om lärande så att ni kan justera planen för att uppnå de övergripande målen. Ställ frågor kring mål, tidplan, resurser, vad som fungerar bra och vad som är utmanande eller svårt. Du kan också ge återkoppling på arbetsprestation och beteende för att öka lärandet. Glöm inte att avsluta med frågan:

 • Vilket stöd behöver du från mig för att nå dina mål?

Olika behov

Beroende av den anställdes kompetens och erfarenhet kan du välja att ha uppföljningar mer eller mindre ofta. Någon som har arbetat länge och är van behöver antagligen mindre stöd i att utföra uppgiften. Oavsett behov är det viktigt med regelbunden uppföljning eftersom syftet är att lära och ha möjlighet att justera planen. 

Lyssna mer än du pratar

Kom ihåg att lyssna mer än du pratar. Genom aktivt lyssnande kommer du att få en god överblick av vad som har hänt och vad som behöver ändras. I många fall hittar medarbetaren egna lösningar på hur utmaningar hanteras och känner ett ägande av målet eller aktiviteten.

För att få ut mesta möjliga av en uppföljning kan du ta hjälp av olika metoder. Läs mer om coachingsamtal och feedback för att vara förberedd inför ett uppföljningsmöte.

Avslutande utvärdering – varför har det hänt?

I en utvärdering är det dags att reflektera över vad som hänt, hur det hände och varför. Det handlar lika mycket om att avsluta som att öppna upp för nya aktiviteter och uppdrag.

Reflektera över målen

I första hand är det verksamhetsmålen ni ska utvärdera. Lyckades vi nå målet inom utsatt tid och gav det tänkt effekt? Det är lika viktigt att ta reda på varför ett mål inte uppfylldes som varför vissa mål blev uppfyllda. Ett väl uppfyllt mål kan ge ledtrådar för hur ni ska arbeta fram mål i framtiden.

Vägen dit

Att utvärdera handlar även om HUR ni tog er fram till målet. Hur har arbetet fortlöpt i gruppen? Det är viktigt att fokusera på det som gick bra och hur ni kan göra mer av det. Försök att leda samtalet i en positiv lösningsfokuserad riktning som kan ge nya idéer för ert arbete.

Vad utvärderas?

Det finns flera faktorer som är meningsfulla att utvärdera för att skapa utveckling. Här följer några exempel:

 • Mål och resultat – nådde vi våra utsatta mål? Vilket lärande har vi gjort?
 • Process – vad har fungerat bra i arbetet? Vad behöver ändras?
 • Organisation – hur har vi valt att fördela ansvar och befogenheter?
 • Personligt – vad har jag lärt mig? Hur har jag vuxit?
 • Externt – vilken skillnad har vi gjort för omvärlden? Vilket värde har vi skapat?

Din personliga utvärdering

För att tydliggöra din personliga utveckling och hur du vill ta det du gjort vidare in i framtiden kan du ställa dig själv ett antal frågor.

Frågor som öppnar för reflektion i personlig utvärdering:

 • Vad gör jag som jag bör fortsätta göra?
 • Vad gör jag som jag bör göra mer av?
 • Vad gör jag som jag bör göra mindre av?
 • Vad gör jag som jag bör sluta göra?
 • Vad gör jag inte som jag ska börja göra?
Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2015-09-18

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem