Chefslunch: Chefen som samhällsbärare?

Samhället förändras och goda ledare gör det till det bättre – eller? Dagens samhällstendenser som vill motverka jämställdhet, mångfald och inkludering kan också visa sig på arbetsplatsen. Har du som chef ett speciellt ansvar för att påverka samhällsutvecklingen mot ett öppet och inkluderande samhälle? Välkommen till ett samtal kring chefens roll som samhällsbärare.

Datum: 2017-07-04 11:45 - 2017-07-04 13:00

Plats: Ledarnas hus, Restaurang Monroe’s, Skeppsbron 8, Visby

Uppdaterat: 2017-06-30

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem