Framtidens arbetsmarknadsdialog – överlever den svenska modellen?

En ny arbetsmarknad växer fram där allt fler har tillfälliga uppdrag eller på andra sätt jobbar annorlunda än förr. Många fackförbund och arbetsgivarorganisationer har hittills haft svårt att förhålla sig till detta, och arbetsmarknadens parter måste ta sitt ansvar och blicka framåt. Som Sveriges chefsorganisation välkomnar Ledarna en öppen och framåtsyftande dialog med parter och andra aktörer om den svenska modellens framtid.

En växande grupp omfattas inte av de trygghetssystem som utgår från en arbetsmarknad av en annan tid. Individer får svagare ställning och riskerar att missa försäkringar, arbetslöshetsersättning och regelbundna pensionsinbetalningar, samtidigt som arbetsmarknadens parter får svårare att upprätthålla vältäckande trygghetssystem. Med allt lägre anslutningsgrad förlorar den svenska modellen sin legitimitet. Det är inte självklart att den ordning vi haft sedan Saltsjöbaden 1938 kommer att hålla framöver.

Medverkande:

Annika Elias
ordförande, Ledarna

Allan Larsson
EU-rådgivare om arbetsmarknad och sociala frågor

Sofia Larsen
ordförande, Jusek

Patrik Nilsson
chef analys & opinion, Företagarna

Karin Svanborg-Sjövall
vd, Timbro

Lisa Pelling
utredningschef, Arena Idé

Moderator: Pia Sehm

 

Läs mer om Ledarnas alla seminarier under Almedalsveckan


Datum: 2017-07-04 14:00 - 2017-07-04 15:00

Plats: Ledarnas hus, Restaurang Monroe’s, Skeppsbron 8, Visby

Uppdaterat: 2017-06-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem