Ovanligt bra chefer sökes – hur får vi bättre mångfald i Sveriges chefskår?

Många grupper i samhället är underrepresenterade i chefskåren trots att Sverige behöver 125 000 nya chefer. Hur ska vi göra för att öka mångfalden i chefskåren i Sverige? Ett panelsamtal utifrån en ny rapport om varför mångfald behövs inom chefskåren och vikten av förebilder.

Antalet sökande till varje chefsjobb har halverats de senaste åren och chefbristen blir mer och mer akut. Samtidigt finns en stor outnyttjad potential för verksamheter i både privat och offentlig sektor, då man ofta missar stora grupper i samhället i sin chefsrekrytering. En ny rapport som Ledarna tagit fram visar på vikten av att bredda bilden av vem som och kan och vill bli chef.

Under seminariet diskuteras rapporten och hur behovet av att jobba aktivt med mångfald i chefsrekryteringen. Det handlar inte bara om chansen att ta tillvara den viktiga potential som olika grupper utgör, utan också om nya affärsmöjligheter och om att bli en attraktiv arbetsgivare.

Deltagare:


Behrang Miri
, samhällsdebattör

 


Per Grankvist
, samtidsanalytiker
(Foto: Per Grankvist)Katarina Önell
, ordförande, Diversity Charter

 


Annika Elias
, förbundsordförande, Ledarna

 


Maria Johansson
, ordförande, LikaUnika

 


Moderator: Pia Sehm

 

Läs mer om seminariet på Almedalsveckans webbplats


Datum: 2016-07-05 14:00 - 2016-07-05 14:45

Plats: Clarion Hotel Wisby

Uppdaterat: 2016-06-21

Ledarna i Almedalen 2016

Dagens företag och organisationer möter en alltmer komplex och föränderlig verklighet med konsekvenser som medför stora utmaningar för framtidens chefer. I Almedalen 2016 lyfter Ledarna i samarbete med Tidningen Chef två områden med stark bäring på framtiden och ledarskapet; behovet av ökade möjligheter till lönekarriär inom välfärdssektorn och betydelsen av ökad mångfald i den svenska chefskåren. Vi ses på Clarion Hotel Wisby!
Mer om Ledarna i Almedalen

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem