2013-02-27

Allmänna chefsföreningen läggs ner

Våren 2013 sker flera förändringar bland Ledarnas branschföreningar. Det innebär bland annat att Allmänna Chefsförening lägger ner sin verksamhet. Du som är medlem kommer från den 1 april att tillhöra någon av Ledarnas andra branschföreningar.

Den 25-26 februari fattade föreningsstämman beslutet att lägga ner Allmänna Chefsföreningens verksamhet. Som medlem får du i början av mars ett brev som berättar vilken branschförening du föreslås att tillhöra från den 1 april 2013.

Den här förändringen av Ledarnas branschföreningar genomförs för att du ska få ett bättre stöd från Ledarna, genom större kunskap och fler aktiviteter i ditt branschområde. Allmänna Chefsföreningen läggs ner eftersom den hade 14 olika branschområden, vilket gjorde det svårt att driva medlemmarnas branschfrågor.

För mer information kontakta tidigare ordförande Sonny Landerberg.

Uppdaterat: 2013-03-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem