2014-01-30

Annika Elias: Chefskarriär i stege eller sicksack?

Annika Elias, ordförande Ledarna

Det som fungerar bra under en period i livet, kan bli en börda vid ett annat tillfälle, skriver Ledarnas ordförande.

Vi är vana att se täta byten på vd-stolar och andra höga positioner i företag och förvaltningar. Ibland med viss turbulens, men lika ofta med förklaringen att personen vill göra något annat och utvecklas vidare eller att företaget ser ett behov av ”nytt blod” och nya färska idéer.

På lägre nivå finns inte samma kultur när det gäller att byta jobb, eller att kliva in och ur ett chefsuppdrag. Fortfarande finns i många verksamheter en känsla av misslyckande som häftar vid en person som – frivilligt eller inte – kliver av ett chefsuppdrag.

Men att vara chef är inte bara roligt och utvecklande, det är också krävande och slitsamt, och kan ibland dränera en person på kraft och engagemang. Chefen har också ett liv utanför jobbet och det som fungerar bra under en period i livet, kan bli en börda vid ett annat tillfälle. Hellre än att då stanna kvar i en position där inget längre fungerar bra, måste det finnas vägar att ta ett steg åt sidan, tillfälligt eller permanent.

Många verksamheter skulle vinna på att tänka på chefers karriärväg snarare som en sicksack-bana än som en stege rätt uppåt. Att arbeta som specialist en period, eller byta chefsuppdrag till någon annan verksamhet, kan ge just den påfyllnad och andhämtning som behövs för att vilja fortsätta och utvecklas i chefsyrket – världens roligaste jobb!

Annika Elias
Annika Elias
Ordförande, Ledarna


Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1 januari 2014.

Uppdaterat: 2014-01-30

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem