2012-01-19

Annika Elias: När ”guldsoten” härjar

Annika Elias

Etik och moral är begrepp som vi förknippar med yrken som läkare och präster. Men det är också ett område som blivit alltmer aktuellt för chefer.

På senare tid har det uppmärksammats genom en rad bedrägerier och ”affärer” i toppskiktet bland chefer, men också på en lägre nivå där mutor och bestickningar visat sig vara en del av vardagen inom vissa sektorer.

Det handlar om personer som drabbats av ”guldsot” och stigit över lagens gräns. Det enskilda ansvaret är glasklart och kan aldrig bortförklaras av yttre omständigheter.

Men chefer kommer också i hög grad i kontakt med brottslighet och oegentligheter på andra sätt. En fjärdedel av cheferna i Ledarnas senaste Chefsbarometer berättar att de har polisanmält någon på jobbet och behövt hantera konsekvenserna av att någon misstänks för oegentligheter på arbetsplatsen.

Det räcker inte att konstatera det enskilda ansvaret för att bli av med problemet. Man måste angripa den kultur och den brist på sunda värderingar som gör det möjligt. Det är ytterst en ledningsfråga att skapa öppenhet och att vidmakthålla en ständig dialog kring värderingar, etik och moral.

Brott och oegentligheter begås alltid av individer, men en korrupt miljö skapas av många. Ansvaret för det grundläggande värderingsarbetet ligger på den högsta ledningen. Om det brister lämnar man fältet fritt för girighet och mänskliga svagheter.


Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 1 januari 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem